ÚvodKOMUNÁLNE VOĽBY BELUŠA 2022VOĽBY 2022 : Kandidátka na poslankyňu TSK, Ing. Andrea Jankovičová z Beluše

VOĽBY 2022 : Kandidátka na poslankyňu TSK, Ing. Andrea Jankovičová z Beluše

Na post poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v tohtoročných voľbách, ktoré budú dňa 29.10.2022 rozhodla kandidovať aj 51 r. riaditeľka centra sociálnych služieb, Ing. Andrea Jankovičová.  O váš hlas sa bude uchádzať pod číslom 13 za okres Púchov. 

*poznámka redakcie : odpovede pani Ing. Jankovičovej sú uverejnené v plnom rozsahu bez úprav redakcie.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post poslankyne TSK ?

Kandidovať som sa rozhodla preto, lebo patrím medzi ľudí, ktorí majú chuť, odhodlanie a silu niečo zmeniť a budú tak náš okres dôstojne a odhodlane zastupovať.

Ako podľa Vás vnímajú ľudia pôsobenie TSK ?

Myslím že ľudia vnímajú pôsobenie TSK veľmi dobre. Trenčiansky samosprávny kraj pomáha v rámci regionálneho rozvoja v rôznych oblastiach už dlhodobo.

S akým programom idete do volieb TSK ?

Budem sa snažiť prispieť k užšej spolupráci samosprávneho kraja s obcami, pokúsiť sa získať viac finančných prostriedkov nie len z rozpočtu VÚC s účelným využitím pre okres  ale zároveň hľadať aj iné zdroje, pritiahnuť do nášho okresu väčšie investície, zmysluplné a účelné projekty na obnovu a využiť dotácie na regionálny rozvoj, v spolupráci s obcami zlepšiť propagáciu regiónu, podporiť rozvoj športovísk, poukázať na potrebu opráv ciest v regióne, podieľať sa a podporiť projekty so zameraním na oddychové a rekreačné zóny.

Ak sa stanete poslankyňou, ktorá téma je pre Vás nosná a budete sa jej aktívne venovať ?

Ako riaditeľke Centra sociálnych služieb mi nie je ľahostajná ani sociálna oblasť, práve naopak. Preto pevne verím, že svojimi niekoľkoročnými skúsenosťami a dobrými výsledkami v rámci zariadenia môžem aj v tejto oblasti prispieť k zlepšeniu a byť maximálne nápomocná. 

Čo sa budete v rámci pozície poslanca TSK snažiť presadiť v prospech
obyvateľov obce Beluša?

Z pozície poslanca TSK sa budem snažiť svojimi podpornými rozhodnutiami prispieť k riešeniu problematiky hlavne v oblastiach ako:  práca, prosperita, sociálne služby, cestovný ruch, šport, kultúra voľného času a iné. Čaká nás zložité obdobie a obyvatelia obce sa však nemôžu spoliehať len na samosprávu ale treba hľadať riešenia aj priamo v obci napríklad znížením daňového zaťaženia občanov systémovými opatreniami povedzme v oblasti odpadového hospodárstva, ale aj v iných oblastiach. Možností je viac.

Ako by ste odpovedali občanom na otázku, že prečo by mali voliť práve
Vás na post poslankyne TSK ?

Ako som už povedala patrím medzi ľudí, ktorí majú chuť, odhodlanie a silu niečo zmeniť. Tí, ktorí ma poznajú vedia že slová ako „nedá sa“, „nemôžem“ ja nepoznám. Som presvedčená, že vždy sa dá niečo robiť a pomôcť, len treba chcieť… a ja chcem.  

 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...