Úvod01861 INFOOd októbra bude platiť zákaz parkovania na chodníkoch

Od októbra bude platiť zákaz parkovania na chodníkoch

Novela zákona o cestnej premávke s celoplošným zákazom parkovania na chodníkoch začína platiť od 1. októbra 2023. Od tohto dátumu možno na chodníku parkovať iba vtedy, ak to dovoľuje dopravná značka alebo značenie.

Za nedodržiavanie zákonu hrozí pokuta 50 až 100 eur.

V obci Beluša sa vybudovali viaceré parkovacie miesta na ulici Ľudovíta Štúra vedúcej popri areáli materskej školy. Vďaka 22 parkovacím miestam sa z chodníka vytratili vozidlá, čím sa sprehľadnila dopravná situácia na danom úseku. Pohyb detí z materskej školy, chodcov a cyklistov sa stal výrazne bezpečnejším a pohodlnejším.

Ďalšie parkovacie miesta vznikli v centre obce vedľa budovy bývalej školskej jedálne. Okrem suplovania chýbajúcich miest pred úradom, ktoré nahradilo zelené námestie, môžu občania tento priestor využívať pri návšteva centra obce či miestneho cintorína. Dodatočné parkovacie plochy vzniknú aj pri kaplnke sv. Jozefa. V minulom roku boli v centre obce tiež osadené dva cykloprístrešky a viaceré stojany na bicykle s cieľom zabezpečiť bezpečné parkovanie pre cyklistov. Aktuálne sa dokončujú cykloprístrešky na železničnej stanici a cyklostojany na základnej škole. Plánuje sa výstavba cyklotrasy, ktorá by prechádzala stredom obce. Cyklisti sa nemusia obmedzovať ani na jednosmernej ulici Ľudovíta Štúra a je im rovnako povolený prejazd novým námestím.

Od 1. októbra môžu teda na chodníkoch parkovať jedine bicykle alebo motocykle, ak zostane k dispozícií voľná šírka 1,5 metra. 

Okrem parkovacej politiky bolo v zákone o dopravnej premávke odsúhlasených niekoľko bodov. Osoby, ktoré vezú v sedačke deti do 10 rokov alebo ich sprevádzajú, môžu bicyklovať na chodníku. Na cyklotrase, lesnej ceste alebo v obytnej zóne môžu bicyklovať dvaja cyklisti vedľa seba. Autá na bicyklovej ceste nemôžu prekročiť rýchlosť 30 km/h.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...