Úvod01861 INFOBelušu čakajú ďalšie novinky !

Belušu čakajú ďalšie novinky !

V poradí štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beluši v roku 2023 sa konalo v pondelok 26.6.2023.

Júnové rokovanie OZ v Beluši sa uskutočnilo za účasti 9 z 13 poslancov.

Rozpočtové opatrenie číslo 8 reaguje na dynamické obdobie, kedy vrcholia práce na novom námestí v centre obce, začína rekonštrukcia knižnice a prebiehajú prípravy na modernizáciu
Zberného dvora. Výdavková časť sa navyšovala sumou na nové osvetlenie v centre obce, novú fontánu a schodisko pri Obecnom úrade.

Okrem základnej údržby sa bude obec podieľať na spolufinancovaní dotácií pre tri dobrovoľné hasičské zbory Beluša, Hloža a Podhorie a na obnovenie knižničného fondu v Obecnej knižnici. Obec získala na nákup kníh 1.500 eur z Fondu na podporu umenia. V Zdravotnom stredisku sa plánujú opravy podlahy a v Zariadení opatrovateľskej služby nakúp polohovateľných postelí.

K zmenám prenajímateľov dôjde v Zdravotnom stredisku, kde si priestory od 1.9.2023 prenajme Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica. Štvrtú ambulanciu si tak v Beluši otvorí nový lekár pre dospelých. Na jeseň budú v Zdravotnom stredisku k dispozícií občanom aj služby nového fyzioterapeuta.

Výbornú správu pre obyvateľov predstavuje záujem Operačného strediska záchrannej služby o nájom pozemkov v Hloži, kde plánujú umiestniť novovybudovanú stanicu záchrannej zdravotnej služby.

Spoločnosti Kinet obec prenajme 108 podperných stĺpov verejného osvetlenia, kde vybudujú rozvody optickej siete po celej obci, vrátane miestnych častí.

Ďalšia zmluva umožní vybudovanie podzemného parkoviska na Ulici Ľudovíta Štúra spoločnosťou Sestav pri novej bytovke v centre obce.

fotto: fb skupina Beluša 

 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...