Úvod01861 INFOBeluša investuje do nového osvetlenia !

Beluša investuje do nového osvetlenia !

Verejné osvetlenie predstavuje pre obec viac ako polovicu nákladov na elektrickú energiu. Ako najväčšia obec okresu a kraja spravuje Beluša na svojom území takmer 1.000 lámp. Zvýšené finančné náklady na údržbu, minimálna záruka a neefektívne rozloženie intenzity svetla spôsobili, že sa obec rozhodla pristúpiť k ich výmene za modernú technológiu.

Všetky lampy sa vymenia za moderné a vysokokvalitné LED svietidlá, ktoré zjednodušia prevádzku, kontrolu a údržbu osvetlenia. Funkcia SMART navyše umožní nastaviť pre ľudské oko nepostrehnuteľné stmievanie počas noci, a tak zaručí výraznú finančnú úsporu so zachovaním kvality osvetlenia.

Beluša do výmeny osvetlenia v najbližších desiatich rokov investuje 522.000 eur.

Financovanie kompletnej výmeny osvetlenia sa zrealizuje vďaka garantovanej energetickej službe GES. Pri realizácií šetriacich opatrení, medzi ktoré výmena verejného osvetlenia jednoznačne patrí, môže byť splácanie pôžičky nastavené až na 20 rokov. Subjekt spláca požičanú čiastku až dovtedy, kým sa mu daná investícia nevráti v podobe úspor nákladov na energie. Ak by k úspore nedošlo, obec je v zmysle zmluvy od platby oslobodená. Dĺžka trvania zmluvy pre obec Beluša predstavuje 10 rokov.

Prednosta Obecného úradu v Beluši Mgr. Patrik Štrbák k plánovanej investícií dodal, že: „Aktuálna spoločenská a ekonomická situácia sa negatívne odzrkadlili na našich nákladoch na energiu. Výmena starého za nové LED osvetlenie sa obci vráti v priebehu najbližších desiatich rokov. Okrem finančného aspektu naplníme aj morálny, pretože znížime aktuálny negatívny dopad na životné prostredie. Taktiež opäť zvýšime bezpečnosť občanov, pretože znova spustíme všetky svetelné body, a tak ukončíme aktuálne úsporné opatrenie.“

 

 

zdroj: tlačová správa 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...