Úvod01861 INFOZimná údržba v obci Beluša

Zimná údržba v obci Beluša

Na zimné obdobie sa dá pripraviť, ale nikto nevie presne predpovedať, aká bude nádielka snehu a aké komplikácie to spôsobí. Aj keď sú cestári v teréne nepretržite od ranných hodín, pri silnom vetre a hustom snežení cestu opäť do pár minút zafúka snehom.

Zatiaľ čo sa deti radujú zo snehovej nádielky, dospelí ľudia zápasia so snehom pri odhrabávaní z auta, alebo chodníka pri svojom bydlisku.

Každý rok so snehom zápasia aj samosprávy a počúvajú kritiku obyvateľov ako ich samospráva opäť nezvládla zimnú údržbu. Treba pripomenúť, že nie všetky miestne komunikácie sú vo vlastníctve obce, aj keď častá kritika od obyvateľov spadá práve na obec.

Ani obec Beluša nie je výnimkou a na sociálnych sieťach je možné čítať negatívne reakcie o tom, ako Beluša nezvláda starostlivosť o komunikácie v obci počas zimného obdobia. Treba si ale uvedomiť, že nie každý chodník, alebo cesta pri vašom dome, či bytovke je prioritná v tom danom momente  a bude urgentne odprataná od snehu.

Technickým službám pri zimnej údržbe pomôže aj to, ak osobné automobily nebudú odstavené na cestách a chodníkoch, ale vo dvoroch, či garážach, a tak zimná technika bez komplikácií odhrnie sneh aj z vašej ulice.

Ohľadne zimnej údržby  sme oslovili obec Beluša a prinášame Vám odpovede napríklad aj na otázky, či má obec Beluša pohotovostný plán a koľko kusov techniky je k dispozícií na zimnú údržbu. 

Koľko km ciest, chodníkov má obec Beluša vo svojej správe ? 

Obec Beluša má vo svojej správe 42km ciest, chodníky sa súvisle tiahnu od samého začiatku obce smerom od Dolných Kočkoviec (ul. A. Sládkoviča), popri hlavnej ceste D1 smerom do Belušských Slatín (ul. Slatinská) a do častí obce Hloža (ul. Trenčianska)  a Podhoria, vrátane ďalších chodníkov v jednotlivých uliciach.  Obec má od roku 2019 povinnosť udržiavať všetky chodníky (aj tie, ktoré nie sú v jej vlastníctve) po celej obci.)

Koľko kusov techniky ako aj personálneho obsadenia má obec Beluša k dispozícií na zimnú údržbu ciest, chodníkov v obci Beluša? 

Pri odhŕňaní snehu a úprave ciest a chodníkov obec využíva dva kusy starších traktorov (malý aj veľký), nový traktor Kubota aj s posýpačom, cestnú frézu a personálne sa využívajú podľa potreby a akútnosti stavu pracovníci z oddelenia správy majetku a obecných služieb, vrátane tzv. aktivačných pracovníkov zamestnaných cez úrad práce. Podľa stupňa kalamity vieme poskytnúť aj ďalšiu techniku.

Ktoré chodníky, ako aj cesty sa v rámci dôležitostí zimnej údržby čistia ako prvé ? 

Prvoradá je úprava chodníkov a ciest v okolí frekventovaného centra obce, zdravotného strediska, základnej a materskej školy, autobusových zastávok. Obec ale naviac zabezpečuje úpravu chodníkov smerom na železničnú zastávku, pričom táto stavba stále nie je s ŽSR majetkovo vysporiadaná. 

Aké sú finančné náklady na zimnú údržbu v obci Beluša ?

Z roku 2020 je uzatvorená Zmluva o dielo so spol. Agrotip na obdobie troch rokov o odhŕňaní snehu na cestách a chodníkoch, a to na ul. P.O. Hviezdoslava, J. Kollára, Staničná, časť obce Hloža + elektráreň, časť obce Podhorie, Belušské Slatiny po most cez potok k Motelu Slatina, osada Pod Malenicou, prepoj. ul. Továrenská – Zavažská, nadjazd žel. Zastávka, podjazd Hloža, Podhorie- Malinová a prepoj cesty Továrenská- časť Hloža. Cena za vykonanie diela je určená sumou 29 €/hodina. Ostatné ulice a chodníky sú v správe obce Beluša.

Výdavky sú odrazom toho, aká bola zimná sezóna- pre spol. Agrotip v roku 2020 predstavovali výdavky na posyp cesty a odhŕňanie cesty  sumu 1 165,80 €. V roku 2021 to bolo 3 932,40 € a v roku 2022 to bolo 3 584,40 €.

Pre nadchádzajúcu sezónu má obec Beluša objednané kamenivo 4/8 (100 t, 13,44 € s DPH/t) na zimnú údržbu komunikácií v obci Beluša v sume 1 344 €. Obec má navyše zabezpečených ďalších 100 t kamenina a posypovú soľ.

Ďalšie náklady (technika, ľudské zdroje) sú ťažko vyčísliteľné, keďže technika i zamestnanci sú využívaní na zimnú údržbu popri iných pracovných činnostiach… ale nakoľko sú to obecné výdavky na mzdy, techniku, PHM  môžete hovoriť o desiatkach tisíc eur ročne na zimnú údržbu.

Na koho kompetentného z obce Beluša (alebo pracovníka) sa môže občan Beluše obrátiť v prípade zimnej údržby (ohľadne ciest, chodníkov v pôsobnosti obce Beluša).

Svoje podnety môžu občania v prvom rade telefonicky adresovať na Oddelenie správy majetku a obecných služieb- Ing. Igor Guliš 0903 905 478, príp. J. Cihová 0910 640 527 alebo prostredníctvom bežne využívaných informačných kanálov obce (email obec@belusa.sk, oficiálna sociálna sieť FB Beluša).

Fotto: ilustračné

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...