Úvod01861 INFOZákladná škola v Beluši získala 100.000 eur

Základná škola v Beluši získala 100.000 eur

Základná škola sa zapojila do tretieho ročníka grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia – Naša inkluzívna škola, v rámci ktorého sa jej podarilo získať finančný grant v celkovej výške 100.000 EUR.

Aktuálne na základnej škole organizujú ranné kruhy pre žiakov prvého stupňa a vyučovanie sociálnej výchovy na druhom stupni. Preventívne kroky uskutočňuje školský psychológ a tím asistentov a pedagógov. Žiaci môžu v prípade potreby požiadať o doučovanie a oprieť sa o podporu školského parlamentu. Úroveň inklúzie by sa mala významne zvýšiť vďaka projektu zameranému na inováciu a personalizáciu vzdelávania. Okrem odbornej literatúry a školení zamestnancov sa vytvorí multisenzorická miestnosť Snoezelen a exteriérová učebňa na terapeutické účely. Zakúpia sa edukačné a terapeutické pomôcky a zrealizuje viacero odborných prednášok pre pedagógov a rodičov. Súčasťou bude aj oddychová zóna so sedacími vakmi na chodbách a triedach.

Čo viedlo školu zapojiť sa do takéhoto projektu vysvetlila riaditeľka školy Edita Horváthová: Inkluzívne vzdelávanie sa v samej podstate netýka len špecifických skupín žiakov, ale všetkých žiakov, ktorí sú súčasťou procesu výchovy a vzdelávania. Inkluzívnu školu vnímame ako príležitosť vzájomne sa obohatiť a rozvíjať. Uvedomujeme si dôležitosť nových metód, ktoré nám umožnia nenásilne budovať bezpečné zázemie založené na vzájomnom pochopení a rešpekte.“

fotto: FB skupina ZŠ – Beluša 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...