Úvod01861 INFOZ knižnice bude dynamický priestor pre všetky generácie

Z knižnice bude dynamický priestor pre všetky generácie

Jeden z prelomových projektov, ktoré začne obec Beluša realizovať v letných mesiacoch roku 2023, predstavuje rekonštrukcia a modernizácia obecnej knižnice.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky schválilo obci poskytnutie nenávratného finančného príspevku v hodnote 187.715,97 eura z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Obec sa bude spolupodieľať financovaním v hodnote necelých 30.000 eur.

„Po dlhšej dobe vyhlásilo v roku 2021 ministerstvo výzvu pre kultúrne inštitúcie, ktorá nás okamžite nadchla. Z knižnice by sme chceli vytvoriť dynamický priestor pre všetky generácie, kde plánujeme pravidelne organizovať kultúrne a spoločenské aktivity,“ vysvetľuje nápad rekonštrukcie knižnice starosta obce Beluša Ján Prekop.

Aktuálne navštevuje knižnicu niekoľko stoviek čitateľov. Jej technický stav si nutne vyžaduje stavebné úpravy.

V knižnici dôjde k výmene všetkých povrchov. Vymenia sa podlahy a staré omietky, linoleá nahradia stierky. Rovnako sa bude postupovať v prípade osvetlenia, radiátorov a starých okien. „Projekt na podporu udržateľnosti a odolnosti obecnej knižnice prinesie pre verejnosť okrem moderného vzhľadu najmä bezbariérový prístup. Vznikne tiež priamy vstup do novozrekonštruovanej hygienickej časti resp. sociálnych zariadení,“ menuje výhody rekonštrukcie starosta Ján Prekop.

V rámci projektu získa knižnica nový nábytok. Okrem nových úložných priestorov bude súčasťou detský a čitateľský kút, 2 pracovné stoly s počítačmi, asi 30 stoličiek pre prednáškovú časť a pracovné zázemie pre zamestnanca. Knižnica bude disponovať vlastným projektorom a najmä elektronickým programom pre správu knižničného fondu. 

V priebehu niekoľkých mesiacov bude treba zaevidovať viac ako 13.000 titulov.
Nový šat dostane aj pamätná izba významného lekára, veterinára a odborníka na infekčné choroby Dr. Pavla Adámiho. Zaujímavosťou bude miesto pre gramofón a staré platne.

Obec Beluša sa snaží podporovať knižnú kultúru. Minulý rok bolo v celej obci rovnomerne osadených šesť knižných búdok. Knižničný fond sa navyšuje aj vďaka výzvam Fondu na podporu umenia či prostredníctvom obecného rozpočtu. Plánovaná prestavba knižnice začne pravdepodobne v jarných mesiacoch. Otvorenie knižnice sa plánuje v druhej polovici roka 2023.

*tlačová správa

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...