Úvod01861 INFOVývozná spoločnosť zvyšuje obci Beluša sumu za vývoz odpadu !

Vývozná spoločnosť zvyšuje obci Beluša sumu za vývoz odpadu !

Na poslednom Obecnom zastupiteľstve dňa 23. októbra 2023 starosta obce Beluša Ján Prekop informoval prítomných poslancov o liste od vývoznej spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ktorá upozorňuje obec Beluša na zmenu zneškodnenia odpadov na skládkach odpadov a predpokladané náklady na úpravu zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním. Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. informovala, že vzhľadom k výraznému rastu vstupných nákladov a na očakávanú mieru inflácie na úrovní 11% je nútená časť nákladov premietnuť do cien za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Beluša.

Poplatky za odpad je najviac diskutovaná a kontroverzná téma medzi obyvateľmi obce Beluša. Aj napriek listu od spoločnosti Marius Pedersen a.s. obec Beluša NEBUDE navyšovať miestny poplatok za komunálny odpad (0,1250€ – osoba – kalendárny rok) a drobné stavebné odpady  (0,0522€ – 1kg DSO bez obsahu škodlivín )

Ako informoval náš web prednosta OcÚ Beluša Mgr. Patrik Štrbák : „Obec Beluša nepristupuje k navýšeniu poplatku za odpad pre rok 2024, t. j. suma ostáva rovnaká ako pre rok 2023, napriek tomu, že ako informovala spoločnosť Marius Pedersen, a. s. navyšuje sa suma služieb o cca 11% infláciu.“ Ďalej dodal, že bude v dohľadnej dobe prebiehať verejné obstarávania na dodávateľa zberu odpadu, keďže súčasná zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen, a. s. končí k 31.03.2024. Štrbák chce taktiež občanov ubezpečiť, že : „odvoz a zber odpadu bude určite zabezpečený v riadnej kvalite bez ohľadu na to, aký zhotoviteľ podá najnižšiu cenovú ponuku pre obec.“

 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...