ÚvodKOMUNÁLNE VOĽBY BELUŠA 2022VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI PRE VOĽBY 2022

VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI PRE VOĽBY 2022

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

 PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ a PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV, KONANÝCH DŇA 29. 10. 2022

 

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA V BELUŠI

Určenie volebnej miestnosti:

Obecný úrad v Beluši, zasadačka na prízemí č. dverí 12,

018 61 Beluša, Farská 1045/6

 

Číslo

Volebného okrsku

Určenie volebnej miestnosti

Beluša

 

I.

Základná  škola Beluša, 018 61 Beluša, Slatinská  23/4

II.

Bývalá  školská jedáleň ZŠ, 018 61 Beluša, Farská  1047/8

III.

Bývalá  školská jedáleň ZŠ, 018 61 Beluša, Farská  1047/8

IV.

Bývalá  školská jedáleň ZŠ, 018 61 Beluša, Farská  1047/8

V.

Základná  škola Beluša, 018 61 Beluša, Slatinská  23/4

VI.

Rehabilitačný dom (kúpele) Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. VINCENTA DE PAUL v Bel. Slatinách súp. č. 139

Časť obce Hloža

 

VII.

Kultúrny dom, Beluša  časť Hloža 1163 

Časť obce Podhorie

 

VIII.

Kultúrny dom, Beluša  časť Podhorie 1495 

 

zdroj: www.belusa.sk

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...