ÚvodKOMUNÁLNE VOĽBY BELUŠA 2022VOĽBY 2022 : Kandidát na post starostu obce Beluša, Ján Prekop

VOĽBY 2022 : Kandidát na post starostu obce Beluša, Ján Prekop

V komunálnych voľbách dňa 29.10.2022 sa o váš hlas bude uchádzať pod číslom 2 aj súčasný starosta obce Beluša, Ján Prekop (nezávislý kandidát) 

Aké sú jeho plány na ďalšie štyri roky, čo považuje za najväčšie úspechy Beluše a prečo sa opäť rozhodol kandidovať sa dočítate v nasledujúcich odpovediach. 

 *poznámka redakcie : odpovede pána Jána Prekopa sú uverejnené v plnom rozsahu bez úprav redakcie.

Kam sa z Vášho hľadiska posunula Beluša po 12tich rokov Vášho pôsobenia na poste starostu obce ?

Kam sa posunula Beluša za moje 12 ročné pôsobenie na pozícii starostu obce, vyhodnocujú občania pravidelne v každých komunálnych voľbách a nebude tomu inak ani tento raz. V súčasnosti je obec Beluša bez úverového zaťaženia, s výborným finančným hospodárením a aj napriek zväčša negatívnym prognózam (covid pandémia, vojna na Ukrajine, energetická kríza, zdražovanie) obec dokázala každý rok vytvárať dostatočný rezervný fond, vďaka ktorému mohla zrealizovať mnohé projekty a skvalitniť úroveň života v našej obci (výška rezervného fondu v roku 2018 bola 92 506,21 €, v roku 2019- 119 443,20 €, v roku 2020- 396 547,82 €, v roku 2021- 338 517,66 €. v roku 2022- 691 693, 38 €).

Čo považujete za Váš najväčší úspech na poste starostu obce Beluša ?

Obec Beluša ako najväčšia obec Trenčianskeho samosprávneho kraja patrila medzi prvé obce, ktorá podľa nového zákona o hazardných hrách zrušila na svojom území výherné hracie automaty, a to aj vďaka jasne vyjadrenému názoru občanov, ktorý som ja z pozície vedenia obce len podporil. Rovnako promptne sme zareagovali aj pri zavádzaní zberu biologicky rozložiteľného odpadu z bytových domácností, kde sme boli jednou z prvých samospráv na Slovensku so začiatkom zberu hneď v januári 2021. Teší ma každý úspech obce, každá dobre odvedená práca, každý zrealizovaný projekt, či už z obecného rozpočtu alebo z európskych fondov. Obec bola vždy projektovo pripravená, aby rýchlo reagovala na vyhlásené výzvy a mala tak lepšiu šancu získať peniaze mimo obecného rozpočtu. Veľkým prínosom bolo vybudovanie chodníkov smerom Belušské Slatiny, ul. Trenčianska, Ul. A. Sládkoviča (smer Dolné Kočkovce), Podhorie, alebo nasvietenie priechodov pre chodcov na ceste I. triedy, čo významne pomohlo k zvýšeniu bezpečnosti chodcov. V školskej oblasti je veľkým úspechom rekonštrukcia telocvične, prístavba materskej školy, ďalej zateplenie budov vo vlastníctve obce (obecný úrad, zdravotné stredisko, hasičské zbrojnice), pribudlo množstvo detských ihrísk, športovísk, multifunkčných ihrísk. Výraznou zmenou prešlo odpadové hospodárstvo, v ktorom kladieme dôraz na zvýšenú mieru separácie, čomu neustále tvoríme lepšie a lepšie podmienky. Zvlášť hrdý som na to, že sa nám vďaka veľkej pomoci sponzorov podarilo na základe podnetu OZ Strážovská stopa zrealizovať pumptrack a mnoho iného.

Aké sú podľa Vás zásadné problémy obce, ktorým by ste sa ako starosta chceli prioritne venovať?

Najväčším nedostatkom a všeobecne i ohrozením bezpečnosti všetkých občanov je cesta I. triedy 1/61, ktorá prechádza priamo cez stred obce- pretrasovanie už nie je v našich silách, preto musíme aspoň eliminovať dôsledky tohto faktu, a to už realizovaným nasvietením priechodov pre chodcov, či obmedzením dopravy kamiónov smerom od Dolných Kočkoviec až po križovatku ul. Žilinská. Pre ďalšie volebné obdobie je potrebné zabezpečiť kontinuálne meranie rýchlosti z hľadiska pripravovaného zákona o doprave. Pálčivou témou je už niekoľko volebných období chýbajúca kanalizácia v obci, ktorej ale investorom je Považská vodárenská spoločnosť. Obec je plne súčinná pri tvorbe potrebných podkladov, dokumentov, čoho boli mnohí občania svedkom aj v uplynulom období pri zameriavaní septikov a žúmp, ale všetko závisí od pridelenia finančných prostriedkov.

S akým programom idete do volieb na post starostu obce Beluša ?

V ďalšom programovom období 2022-2026 chcem pokračovať v rozpracovaných projektoch, ktoré sú výrazného charakteru a vyžadujú si skúsenosti, odbornosť, kontakty a reálny pohľad na verejnú sféru.

SCHVÁLENÉ PROJEKTY OBCE V OBJEME TAKMER 1,3 MILIÓNA EUR, ČAKAJÚCE
NA REALIZÁCIU
– Vodozádržné opatrenia v obci- rekonštrukcia námestia pred Obecným úradom Beluša na pešiu zónu
– Nadstavba budovy Materskej školy Beluša, elokované pracovisko Hloža + telocvičňa
pre deti
– Cyklostojany v areáli Základnej školy Beluša pre 120 bicyklov
– Rozšírenie bezplatnej siete WIFI v obci Beluša v ďalších šiestich lokalitách
– Premostenie rieky Váh medzi obcou Beluša a Lednické Rovne v rámci budovania 5.
etapy Vážskej cyklomagistrály, etapa Ladce- Púchov- projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 11 miliónov €

PODANÉ PROJEKTY OBCE ČAKAJÚCE NA VYHODNOTENIE, V OBJEME VIAC AKO 1,5 MILIÓNA EUR
– Modernizácia Zberného dvora Beluša- vybavenie a technika
– Modernizácia obecnej knižnice- zrekonštruovanie priestorov, nové vybavenie
– Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v obci Beluša- 18 cyklostanovíšť
– Cykloprístrešky na železničnej zastávke Beluša
– Verejný oddychový park vedľa Trhoviska v centre obce
– Oprava a zateplenie strechy na budove Základnej školy Beluša

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE NA PODANIE ŽIADOSTÍ Z HĽADISKA PRIPRAVOVANÝCH VÝZIEV
– Športová multifunkčná hala ako prístavba k telocvični Základnej školy Beluša
– Prístavba tried Základnej školy Beluša
– Realizácia Domova seniorov a denného stacionára v Hloži
– Výťah na Zdravotnom stredisku Beluša a na Obecnom úrade Beluša
– Detské jasle v Hloži (na pozemkoch oproti miestnej materskej škole)
– Ďalšia etapa nasvietenia priechodov pre chodcov
– Vybrané cyklotrasy na území obce Beluša

PLÁNOVANÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ SVOJPOMOCNE, OBCOU BELUŠA
– Hokejbalové ihrisko v športovom areáli Hloža
– Výmena povrchu futbalového ihriska na Rajšuli za umelú trávu
– Detské ihrisko medzi bytovými domami na ul. M. Kukučína
– Chodník na ul. Dr. Adámyho s rozšírením cestnej komunikácie
– Parkovisko na sídlisku Ľ. Štúra
– Kryté altánky na nových detských ihriskách v Hloži, v Podhorí, v Belušských
Slatinách
– Vypracovanie projektu Dopravného generelu v obci Beluša s jej časťami Belušské
Slatiny, Hloža a Podhorie, zabezpečenie stáleho merania rýchlosti v obci Beluša
– Pokračovanie v plnení úloh podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021-2027 a Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023-2027
– Podpora spoločenských aktivít, činnosti záujmových, športových a občianskych združení
– Osobne sa budem angažovať v otázke podpory mladých rodín, a to zvýšením príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na podporu individuálneho bývania v obci Beluša

Ako by ste odpovedali občanom na otázku, prečo by mali voliť práve Vás ?

Už od svojho narodenia 04.05.1958 žijem v Beluši a v komunálnej politike sa pohybujem takmer tri desaťročia. Obec a jej občanov veľmi dobre poznám, zúčastňujem sa všetkých aktivít v obci a chcem naďalej počúvať Váš názor, reagovať na Vaše požiadavky, riešiť Vaše problémy a hľadať prijateľné riešenia. Je potrebné pokračovať v „rozbehnutom vlaku“ a doviezť rozpracované projekty o získanie financií mimo obecného rozpočtu do úspešného konca. Ponúkam Vám moje skúsenosti, kontakty a rozhľadenosť v oblasti komunálnej politiky. Len pri spojení skúseného vedenia obce, zodpovedného prístupu poslancov obecného zastupiteľstva a Vašej podpory vieme spoločne realizovať projekty, ktoré zlepšia kvalitu života všetkých občanov Beluše.

Využite svoje právo voliť, vyberte si svojho správneho kandidáta a odovzdajte svoj hlas vo voľbách 29.10.2022.
Vopred Vám ďakujem
Ján Prekop

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...