ÚvodKOMUNÁLNE VOĽBY BELUŠA 2022VOĽBY 2022 : Kandidát na post starostu obce Beluša, Ing. Matej Slávik

VOĽBY 2022 : Kandidát na post starostu obce Beluša, Ing. Matej Slávik

Ďalší z kandidátov na post starostu obce Beluša je aj 30 ročný fotograf Ing. Matej Slávik. Dňa 29.10.2022 sa bude o váš hlas uchádzať pod číslom 3.

Prečo sa rozhodol kandidovať, s akým programom ide do volieb, a čo preňho znamená obec Beluša sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

 *poznámka redakcie : odpovede pána Ing. Mateja Slávika sú uverejnené v plnom rozsahu bez úprav redakcie.

Posledné štyri roky ste pôsobili na poste poslanca obecného zastupiteľstva, teraz ste sa rozhodli ísť kandidovať na post starostu obce Beluša. Čo bolo pre Vás impulzom ísť kandidovať  ?

Áno, pred štyrmi rokmi som sa rozhodol kandidovať do obecného zastupiteľstva ako nezávislý poslanec. Mojím cieľom bolo pracovať v prospech Belušanov a vďaka podpore občanov som tak mohol ovplyvniť mnohé projekty. Z tohto obdobia som získal cenné skúsenosti s plánovaním, rozpočtami a zistil, ako sa riešia projekty na úrovni samosprávy. Do diskusií som sa snažil priniesť svieži pohľad na problémy, ktoré trápia mnohých z vás. Veľa dobrého sa podarilo zrealizovať, no mnohé nápady narazili na pasivitu a nezáujem. Som presvedčený, že z pozície starostu obce je možné spraviť oveľa viac. Môj cieľ je stále rovnaký – pracovať v prospech Belušanov.

S akým programom idete do volieb na post starostu obce Beluša ?

Nápadov, ako by sa dalo meniť Belušu na stále lepšie miesto pre život, je mnoho. Môj program však nemá byť zoznamom dobre znejúcich sľubov. Chcel som, aby bol plný spoločných plánov o veciach, ktoré považujú za dôležité tí, ktorých sa v prvom rade týka – samotní Belušania. Rozhodol som sa pýtať sa, ísť do ulíc a rozprávať sa s ľuďmi o problémoch, ale aj nápadoch, ako z našej obce urobiť čo najlepšie miesto pre život. 

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli určiť priority pre ďalší rozvoj Beluše na nasledujúce roky. Na základe týchto odpovedí sme tak vytvorili volebný program, ktorý je programom nás všetkých. 

Uvediem len zopár bodov, celý program si môžete prečítať na webe www.matejslavik.sk.

Budem presadzovať:

  • vytvorenie parku ako bezpečného priestoru pre oddych, stretávanie sa a voľný čas
  • výsadbu novej zelene a starostlivosť o aktuálnu
  • tvorbu parkovacích miest s cieľom zamedziť ničeniu zelených plôch a obmedziť parkovanie áut na chodníkoch
  • súvislú rekonštrukciu chodníkov s dostatkom bezbariérových obrubníkov
  • väčšiu pestrosť v kultúre – zachovanie tradičných podujatí a spestrenie novými, aby si na svoje prišli rôzne skupiny ľudí 
  • doplnenie vybavenia verejných priestranstiev (lavičky, koše, stoly, osviežovacie fontány) s cieľom, aby verejný priestor slúžil všetkým – deťom aj seniorom
  • viac príležitostí na zapojenie sa verejnosti do plánovania obce a do diskusie o témach, ktoré sa ich priamo týkajú (napr. o plánovanej výstavbe, investíciách a pod.).

Čo by ste chceli stihnúť v prvých 100 dňoch ako starosta obce Beluša ?   

Základom bude rozbehnúť prácu v komisiách, s poslancami nás čaká schvaľovanie rozpočtu. So spolupracovníkmi si prejdeme ciele a priority, ktoré chceme dosiahnuť a nastavíme procesy tak, aby sme bezproblémovo fungovali v ďalšom období. Rád by som nastavil nový štandard v komunikácii s občanmi a zjednodušil proces nahlasovania problémov a porúch (údržba ihrísk, chýbajúce značenie, poruchy osvetlenia a pod.).  Taktiež je potrebné stretnúť sa s externými spolupracovníkmi, dodávateľmi, riaditeľmi inštitúcií a porozprávať sa o spôsoboch spolupráce. 

Ako hodnotíte posledné štyri roky súčasného starostu obce Beluša p. Prekopa ?

Starostu si ako človeka vážim a uvedomujem si, že byť 12 rokov v takejto funkcii nie je jednoduché.  Počas uplynulých 4 rokov môjho poslaneckého obdobia sa vyskytli rôzne témy, projekty či hlasovania na obecnom zastupiteľstve. Pri niektorých témach sme sa zhodli, pri iných sa môj názor odlišoval. Je normálne, že starosta realizuje pri vedení obce svoju vlastnú víziu. Mojou reakciou na jeho prácu je určite aj to, že som sa na post starostu rozhodol sám kandidovať a ponúknuť tak občanom Beluše alternatívu, pretože to môže vždy fungovať aj inak. Samozrejme, je dôležitá aj istá kontinuita. Mnohé rozbehnuté investičné projekty sa zatiaľ nepodarilo dokončiť a pre rozvoj obce bude užitočné v nich pokračovať.

Aké sú podľa Vás zásadné problémy obce, ktorým by ste sa ako starosta chceli prioritne venovať?

Vďaka stretnutiam s občanmi, a poslaneckej práci viem že vecí ktoré trápia ľudí je mnoho a pre každého môže byť problém niečo iné. Nerád by som ich preto delil na zásadné, alebo na druhej strane na banálne.  Ako obec máme rezervy a úlohou starostu, obecného zastupiteľstva, obecných komisií a zamestnancov je ich minimalizovať. Nikdy sa nám nepodarí vyriešiť všetky problémy, ale mnohé vyriešiť alebo zlepšiť vieme. Celý môj program reaguje práve na menšie alebo väčšie trápenia nás Belušanov.

Váš názor na fungovanie obecného úradu a jeho zamestnancov ? Plánujete po nástupe ako starosta robiť aj personálne zmeny ?

Pracovníkov úradu si vážim, s mnohými som mal dobrú osobnú skúsenosť ako poslanec aj ako občan. Mnohých beriem ako profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami vo svojej agende. V úvode si plánujem spraviť analýzu jednotlivých oddelení a až na jej základe budem vyhodnocovať, aké prípadné personálne zmeny spraviť.

Čo pre Vás znamená Beluša ?

Domov, miesto kde som vyrastal a kde sme sa rozhodli s manželkou žiť. Vďaka mojej práci som mal príležitosť precestovať celé Slovensko a zavítal som aj do zahraničia. Vždy ma fascinovalo, ako je možné, že niektoré veci inde fungujú a u nás nie. Pre niekoho je jednoduchšie presťahovať sa tam, kde to funguje, my sme sa však po svadbe s manželkou rozhodli založiť si rodinu práve tu – v Beluši. Je to náš domov, je to miesto, kde chcem, aby vyrastali naše deti, preto som tieto inšpiratívne riešenia chcel radšej priniesť domov. Som rád, že som v Beluši našiel mnohých ľudí, vďaka ktorým sa nám to aj na dobrovoľníckej báze darilo. Dobrovoľníci však nestíhajú všetko a ani by nemali suplovať fungovanie obce. To bol vlastne prvý dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať – priniesť dobré nápady do našej obce a meniť ich na úrovni samosprávy.

Ako by ste odpovedali občanom na otázku, prečo by mali voliť práve Vás ? 

Ako poslanec som získal cenné skúsenosti s plánovaním, rozpočtami a zistil, ako sa riešia projekty na úrovni samosprávy. Beluša môže byť po vzore iných miest obcou, ktorej sa darí práve aj vďaka mladým ľuďom vo vedení obce. Rovnako ako vy vidím veľa príležitostí, ako sa môže Beluša stať miestom, kde je radosť žiť. Som odhodlaný meniť veci k lepšiemu a riešiť problémy, ktoré sa nás dennodenne týkajú.  Chcem pokračovať v začatej práci a aj naďalej prinášať zodpovednosť, spravodlivosť, nový pohľad na problémy a schopnosť vhodne reagovať na výzvy, ktorým čelíme.

www.matejslavik.sk

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...