ÚvodKOMUNÁLNE VOĽBY BELUŠA 2022VOĽBY 2022 : Kandidát na post starostu obce Beluša, Bc. Ivan Jankovič

VOĽBY 2022 : Kandidát na post starostu obce Beluša, Bc. Ivan Jankovič

 

(AKTUALIZOVANÉ) príhovor 

Dôvodom mojej kandidatúry je, že obec Beluša má zatiaľ nevyužitý veľký potenciál z hľadiska geografickej polohy s  výhodou umiestnenia v širokej kotline, bohatstva minerálnych prameňov a ľudských zdrojov. Myslím, že budete so mnou súhlasiť keď budem tvrdiť, že našu spoločnosť teda aj obec čakajú ťažké časy keď bude potrebné mať vo vedení ľudí majúcich potenciál obec cez toto ťažké obdobie previesť v čo najlepšej kondícii. Zatiaľ všetci čakajú s natrčenou rukou aby za nich problémy riešil niekto iný napr. EU, vláda či župa, čo nie je určite najmúdrejšie riešenie. Treba sa spoliehať hlavne na seba a preto sú veľmi  dôležité  tieto voľby.

Mojim plánom je konsolidovať verejné financie, znížiť v týchto ťažkých časoch daňové zaťaženie občanov a podnikateľov miestnymi daňami. Pýtať viac a viac od občanov, tak ako to robí súčasné vedenie obce, nejde donekonečna. Ja však chcem ísť opačnou cestou, znížením zaťaženia. Určite sa chcete opýtať o koľko? Podľa môjho odhadu to môže byť 5% ročne teda na konci volebného obdobia to bude 20 -25% oproti súčasnému stavu.  Znížením daňovej záťaže podnikateľov ich budeme motivovať aby sa oplatilo podnikať v našej obci. Ďalším riešením je naštartovanie projektov, ktoré budú prinášať finančný osoh obci a nie vybraným záujmovým skupinám. Pretože na niektorých veciach môže zarábať obec pre nás všetkých a nie jednotlivci. Ľudia sa ma pýtajú čo chcem urobiť s neustále sa zvyšujúcimi poplatkami za komunálny odpad? Chcem to robiť po novom a naozaj. V súčasnosti sa na recykláciu iba hráme a väčšina “odpadu“ skončí aj tak na skládke. Ja slovo odpad nepoznám. Vidím len surovinu ktorú zatiaľ nespracovávame.  Proces dôslednej recyklácie inovatívnymi metódami ktorý odborný svet už dávno pozná by sme vedeli tento problém vyriešiť nielen na úrovni našej obce, ale aj formou služby pre menšie okolité obce, čo by bolo ďalším zdrojom financií do našej spoločnej kasi a zároveň priestor pre zníženie poplatkov za komunálny odpad pre každú jednu domácnosť.

Veľmi ma mrzí totálne zničenie kúpeľnej tradície v našej obci za posledných 20 rokov. To je vysvedčenie a vizitka minulých starostov a obecných zastupiteľov v predchádzajúcich volebných obdobiach. O tomto neutešenom stave sa na prvých dvoch stranách obecných novín nepíše. Naši dedovia by si pamätali časy keď v Beluši stali rýchliky ktoré privážali kúpeľných hostí až z ďalekej Viedne. My si pamätáme ešte preplnené kúpalisko a víkendové zábavy v tamojších hoteloch. A čo z toho ostalo? To vidíme teraz všetci. Dva výhodne vyhorené hotely, miesto vody v bazéne rastú stromy a v Kiosku sa už nepasú ani len tie ovce. Toto by bola moja ďalšia priorita aby som systémovými riešeniami naštartoval život v časti obce ktorá bola v minulosti preukázateľne zlatou baňou a najdôležitejším finančným zdrojom obce.

Vraj sú deti našou budúcnosťou ale robíme pre ne ako obec naozaj dosť? Prečo potom musia deti dochádzať do okresného mesta za osobným rozvojom? Športové centrum Aréna Beluša tak ako aj investícia v Aquaparku ostali len na úrovni predvolebných sľubov, čo našim deťom v rozvoji asi veľmi nepomôže. Na starostovskej stoličke by som mal kompetenciu reálne motivovať a oslovovať ľudí, osobností  ktorí v danej problematike niečo dosiahli a mali by záujem odovzdávať tieto svoje znalosti a skúsenosti formou záujmových krúžkov našim deťom, aby sa z dôvodu absencie svojho reálneho rozvoja nevenovali drogovým alternatívam. Investícia do ich vzdelania, rozvoja a získavania pozitívnych skúseností je našou budúcnosťou.

Ďalšie moje aktivity budú smerovať k riešeniu problému starnutia obyvateľstva a demografickej krivky s ktorou sa potýka celé Slovensko. Mojim cieľom je zabezpečenie priestorov a služieb pre dôstojné dožitie našich spoluobčanov. Minulé vedenie obce nám bohužiaľ nepremyslene zúžilo manipulačný priestor riešenia tohto problému odpredajom budovy starej školy za smiešnu sumu súkromnému investorovi. Ako vidíme v strede obce máme veľkolepo prerobenú budovu, ktorá je spolovice prázdna, čo je na jednej strane dobre, pretože obec nemusí riešiť nedostatok parkovných miest na vybudovanie ktorých investor akosi pozabudol. Najhoršie však je, že sme si premrhali jedinečnú šancu vybudovať domov pre seniorov spĺňajúci najvyššie štandardy, ktoré by si určite zaslúžili.

Mojim prínosom je jasné pomenovanie problémov, predloženie svojej vízie na ich riešenie. Keďže sa o tieto problémy zaujímam dlhodobo, nakoľko kandidujem druhé volebné obdobie čo hovorí o mojej vlastnosti že sa nerád vzdávam a som v mojom prípade „cyklistom“ na dlhé trate, hľadal som kompetentných ľudí ktorí by mi  pomohli tieto problémy riešiť. Volebná značka „Jankovič“ nie je len Jankovič sám ale je to tím odborníkov, ktorí mu chcú a vedia pomôcť pri naplnení volebných sľubov, aby o 4  roky moji terajší kritici nemohli odpočítavať čo som nedokázal splniť, ale čo sa nám podarilo urobiť pre obec naviac. Na záver len jedno.  Ja Vás nechcem nepríjemne zaskočiť, ale príjemne prekvapiť.

ROZHOVOR : 

Na post starostu obce Beluša, ktoré budú dňa 29.10.2022 sa rozhodol kandidovať aj 51 ročný skladník Bc. Ivan Jankovič, ktorý kandiduje s podporou politickej strany SNS. 

Prečo sa rozhodol kandidovať a s akým programom ide do volieb sa dočítate v nasledujúcich odpovediach. 

*poznámka redakcie : odpovede pána Bc. Ivana Jankoviča sú uverejnené v plnom rozsahu bez úprav redakcie.

V roku 2018 ste kandidovali ako jediný protikandidát proti súčasnému starostovi p. Prekopovi. V konečnom výsledku ste získal 321 hlasov a Váš súper 2037 hlasov. Tieto voľby ste sa opäť rozhodli kandidovať na starostu obce Beluša. Aký je Bc. Ivan Jankovič po štyroch rokoch a prečo sa opäť rozhodol kandidovať ?

Oproti roku 2018 mi pribudol titul pred menom a v súčasnosti som v poslednom ročníku magisterského štúdia. Do komunálnych volieb 2022 vstupujem starší, skúsenejší, pripravenejší.

V roku 2018 ste v rozhovore pre špeciálne vydanie časopisu Belušan povedali, že každý dobrý starosta by mal načúvať svojím občanom – voličom. Aj keď ste sa nestal starostom, načúvali ste naďalej ? Čo trápi obyvateľov obce Beluša ?

Áno povedal som vtedy, že treba načúvať svojim voličom a za tým si stojím aj dnes. Aj preto som sa rozhodol tieto voľby kandidovať na post starostu obce práve preto, že si to minimálne moji voliči priali.

S akým programom idete do volieb na post starostu obce Beluša ?

Vstupujeme do obdobia ktoré bude náročné ako z pohľadu štátu tak aj z pohľadu samosprávy. Hlavnou úlohou bude udržateľnosť verejných financií.

– ekonomický plán na zabezpečenie financií pre zvýšenie rozpočtu obce pričom predpokladám zníženie daňovej záťaže občanov.

– vytvoriť podmienky a motivovať investorov aby v našej obci boli preinvestované čo najväčšie finančné prostriedky na vytvorenie pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou.

– vybudovať v Beluši nové, väčšie a účelnejšie zariadenie sociálnych služieb pre väčší počet klientov s vytvorením nových pracovných miest.

– hľadať cesty ako využiť termálne a minerálne pramene v časti Belušské Slatiny v prospech občanov.

– podpora športu a mladých športovcov v obci.

– podpora kultúry a tradícii v obci, organizovanie kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie.

Ako hodnotíte posledné štyri roky súčasného starostu obce Beluša p. Prekopa ?

Mne ako oponentovi súčasného p. starostu neprislúcha hodnotiť jeho prácu za uplynulé obdobie. To nechám na občanoch obce. Apelujem však na ich dlhodobú pamäť aby si zaspomínali a sami objektívne porovnali plány s realitou.

Aké sú podľa Vás zásadné problémy obce, ktorým by ste sa ako starosta
chceli prioritne venovať?

Chcem sa venovať tomu aby obec aj napriek náročnému obdobiu ktoré nás nesporne čaká bola v oveľa lepšej finančnej aj morálnej kondícii. To isté budem vyžadovať od ľudí okolo mňa ktorí budú spravovať veci verejné.

Váš názor na fungovanie obecného úradu a jeho zamestnancov ? Plánujete po nástupe ako starosta robiť aj personálne zmeny ?

Svoj názor by som si zatiaľ ponechal pre seba aby som bol objektívny v prípade zvolenia do funkcie starostu obce. Oficiálne vyjadrenie by som podal až po personálnom a ekonomickom audite ktorým by som svoje pôsobenie vo funkcii začal.

Zapájali ste sa doteraz ako občan v rámci nejakých aktivít v obci Beluša ?

Veciam verejným sa venujem aktuálne z pozície okresného podpredsedu Slovenskej národnej strany kde sa stretávam na krajskej úrovni s ostatnými okresnými zástupcami Trenčianskeho kraja  a mám tak možnosť porovnávať jednotlivé okresy nášho kraja.

Čo pre Vás znamená Beluša ?

Prvé čo mi napadne je moja rodná dedina. Potom sa pri tom zastavím, čo to vôbec znamená? Je to obec v ktorej žili už moji prarodičia a kde som vyrastal aj ja. Chodil som v Beluši do škôlky aj základnej školy. Tu sme v detstve a neskôr v mladosti kadečo povyvádzali. Tu som zažíval prvú lásku a našiel aj manželku. V 2005 roku som odišiel pracovať do Anglicka neskôr na Cyprus. Pokiaľ ostatní chodili na dovolenku do zahraničia ja som chodil na dovolenku domov. Po šiestich rokoch v zahraničí som sa rozhodol. Idem „domov“ do Beluše.

Ako by ste odpovedali občanom na otázku, prečo by mali voliť práve Vás ?

Som presvedčený, že by som vedel oveľa lepšie využiť potenciál obce. Ľudský aj geografický na to aby obec nebola odkázaná na finančné zdroje poskytované štátom formou daní  ale sama produkovala finančné zdroje pre svoju spotrebu a ďalší rozvoj. Myslím si, že veľa vecí by sa dalo robiť lepšie a hlavne čestnejšie bez vedľajších sebeckých záujmov.

 

 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...