Úvod01861 INFOV odpadovom hospodárstve sa opäť podarilo posunúť Belušu o krok vpred

V odpadovom hospodárstve sa opäť podarilo posunúť Belušu o krok vpred

Zvyšovanie poplatkov za odpad nie je atraktívna téma pre žiadnu samosprávu a tak tomu nebolo inak ani v Beluši. Ale okrem platieb za odpad pre vývoznú spoločnosť boli poplatky za odpad využité aj na prospešné investície v obci Beluša.

Obec Beluša sa v odpadovom hospodárstve posunula o krok vpred a o jej výsledkoch nás informoval prednosta  OcÚ Beluša Mgr. Patrik Štrbák.

Ten na úvod pripomenul, že sa podarilo  vysporiadať kompostáreň a obec odkúpila posledný chýbajúci spoluvlastnícky podiel na daných pozemkoch na kompostárni pod Rašovom. To podľa Štrbáka znamená, že : „obec už bude výlučným vlastníkom celého areálu po zavkladovaní vlastníckeho práva na katastri nehnuteľností“.

„Obec Beluša taktiež zakúpila počas roka biosáčky do bytov a ul. Malinovej v Podhorí do 10 litrových košíkov na kuchynský odpad, ktoré si môžu občania príslušných častí bezplatne vyzdvihnúť u p. Cihovej“ – doplnil Štrbák.

Ako nás ďalej informoval : „práve v týchto dňoch sme objednali nový veľkokapacitný kontajner, ktorý bude po dodaní vlastníctvom obce a preto obec už nebude musieť prenajímať externe tento typ kontajneru do nájmu, ktorý je potrebný na zbernom dvore, na čom bude obec opäť šetriť ďalšie financie“. 

Veľkou investíciou, na ktorú sú taktiež použité financie, je rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora. Projekt je financovaný z eurofondov, ten však vyžaduje 5% finančnú spoluúčasť obce, čo činí cca 30 000 – 35 000 eur.

„Modernizácia zberného dvora prispeje jednoznačne k zvýšeniu štandardu poskytovaných služieb pre občanov na zbernom dvore, znovuotvorenie zberného dvora očakávame v decembri, najneskôr v januári 2024“ – dodal na záver prednosta OcÚ Beluša Mgr. Patrik Štrbák.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...