Úvod01861 INFOV Beluši vznikli nové miesta na oddych

V Beluši vznikli nové miesta na oddych

*tlačová správa

Vďaka participatívnemu rozpočtu obce Beluša vznikli v obci nové miesta na oddych.

 V roku 2022 obec Beluša spustila prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR), ktorým chcela obec zvýšiť aktivitu svojich občanov vo verejných rozhodnutiach a vytvoriť priestor pre ich aktivity zamerané na zlepšenie života v obci. Na podporu projektov bolo vyčlenených 6 000 € z obecného rozpočtu. Po prvom verejnom stretnutí začiatkom roka, kedy bola predstavená myšlienka PR, mohli záujemcovia zasielať svoje návrhy projektov, o ktorých sa hlasovalo online i prezenčne v prvej polovici mája.

Hlasovanie verejnosti bolo skutočne tesné, jednotlivé miesta medzi sebou delili len hlasy. Zo štyroch súťažných návrhov získali finančnú dotáciu prvé tri, a to v rovnakej sume 2 000€/projekt. Tri úspešné projekty sa realizovali najmä počas letných mesiacov, vyúčtovanie a odovzdanie projektov bolo potrebné odovzdať do polovice novembra 2022.

Najväčšiu podporu verejnosti získal v hlasovaní projekt Ing. Mateja Slávika „Oddychové zóny“ (144 hlasov). V prvej etape realizácie sa vykonali terénne úpravy pre osadenie kvalitného podkladu zo zámkovej dlažby. V druhej časti boli osadené dva drevené piknikové sety (široký stôl a dve sedacie lavice) vo vnútroblokoch Ľ. Štúra a ul. Slatinská. „Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre občasné posedenie, oddych, stretnutia, ale aj na cielené a plánované „piknikovanie“. Chceli sme oživiť a spestriť verejné priestranstvo, v ktorom sa dennodenne pohybujeme,“ ozrejmuje projekt jeho autor Ing. Matej Slávik.

 Len o jeden hlas menej získal projekt „Podhorské námestie“ (143 hlasov), ktorý spočíval v revitalizácii záhrady okolo Kaplnky Panny Márie Kráľovnej anjelov v centre časti obce Podhorie. Za úspešnou realizáciou stoja členky OZ Slovenský zväz žien v Podhorí a členovia DHZ Podhorie, vrátane jeho najmenších zástupcov. „Okrem kompletnej drevinovej a kvetinovej výsadby sa vysadil po obvode nový živý plot a vynovil sa náter na kovovom oplotení. Využitím masívneho kameniva sa celá výsadba esteticky zladila s budovou kaplnky,“ dopĺňa PaedDr. Martina Cimeráková, autorka projektu.

Projekt „Obria lavička“ (138 hlasov) je dielom Petry Martišovej z OZ ART Belušské Slatiny, ktorá chcela vznikom atraktívneho a zaujímavého miesta v Belušských Slatinách zamerať pozornosť na históriu tohto územia, či literárne osobnosti z regiónu. „Lavica, ako miesto, kde sa vráti život“ spolu s dvomi oddychovými miestami na „Ceste básnikov“ smerom od Kiosku až po horský hotel Pošták prispeli k oživeniu tejto lokality, v minulosti známej kúpeľnou históriou a dnes navštevovanej chatármi, turistami, nadšencami rôznych športov. „Dizajn lavičky bol navrhnutý tak, aby pripomínal kúpeľnú históriu zo začiatku 20. storočia a musel byť prispôsobený aj miestu, ktoré bolo vybrané. Lavička neslúži len na oddych, ale vďaka informačnej tabuli si návštevníci pripomenú aj najvýznamnejšie medzníky z histórie tejto časti obce, ktorá má v sebe veľký turistický potenciál a aj v ďalšom období sa chceme naďalej venovať činnosti zameranej na historicko-kultúrne dedičstvo a rozvoj turistického ruchu,“ dopĺňa Petra.

Obhliadka zrealizovaných projektov sa uskutočnila 13. decembra 2022 za účasti starostu obce Jána Prekopa, prednostu OcÚ Mgr. Patrika Štrbáka, Ing. Aleny Kubašovej, poverenej referentky koordinovaním procesu PR a autorov projektov. „Prvý ročník participatívneho rozpočtu môžeme zhodnotiť veľmi pozitívne. Ďakujem autorom zrealizovaných projektov za ich aktivitu a snahu prispieť k zlepšeniu života v našej obci. Aj takéto na prvý pohľad drobné projekty môžu mať široký dopad. Všetky projekty prispeli k oživeniu možností trávenia voľného času v našej obci a obec bola súčinná pri realizáciách, nielen finančnou dotáciou, ale aj poskytnutím stavebných materiálov či mechanizmov,“ hodnotí Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.

Začiatkom roka 2023 sa opätovne rozbehne kolotoč termínov jednotlivých fáz PR, v ktorom sa budeme tešiť na ďalšie zaujímavé projekty aktívnych občanov. O konkrétnych termínoch budú občania včas informovaní.

 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...