Úvod01861 INFOV Beluši sa začala najväčšia investičná akcia

V Beluši sa začala najväčšia investičná akcia

*tlačová správa 

Obec Beluša začala s realizáciou svojej najväčšej investičnej akcie. Pre stavebné práce je uzatvorené doterajšie parkovisko pred miestnym obecným úradom

Po viac ako dvoch rokoch od podania žiadosti obce Beluša s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Beluša“ sa na začiatku roka 2023 začalo so stavebnými prácami, ktoré patria rozsahom i finančným krytím z eurofondov k tým najvýznamnejším v obci.
Dňa 17.01.2023 si stavenisko pred Obecným úradom v Beluši a v okolí budovy bývalej
školskej jedálne prevzal zhotoviteľ stavby a premena doterajšieho parkoviska na atraktívne pešie centrum sa oficiálne začala.

Obci Beluša bola v roku 2022 poskytnutá dotácia z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 665 158,84 €

Samotná cena diela sa bude upravovať podľa uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom. Realizácia sa dotkne plochy o veľkosti takmer 8 500m2 a najbližšie obdobie bude charakterizované čulým stavebným ruchom, keďže súčasná asfaltová plocha bude odstránená a v rámci zemných prác budú osadené nádoby na zadržiavanie dažďovej vody z verejných obecných budov v centre obce (Obecný úrad v Beluši, budova bývalej školskej jedálne, Hasičská zbrojnica Beluša). Nepriepustný povrch bude vymenený za priepustnú dlažbu.

Zmenou prejde aj súčasná výsadba v okolí priestranstva, kde nevyhovujúce dreviny nahradí nová verejná zeleň a pribudne funkčná vegetácia, dažďové záhrady, vegetačné steny, pitná fontána, mobiliár. Počíta sa aj s realizáciou pódia, ktoré nájde široké uplatnenie počas rôznych kultúrnych, spoločenských podujatí.

„Sme radi, že sme aj napriek nepriaznivej situácii vzhľadom k cenám materiálov, energií a práce nemuseli pristúpiť ku kroku, že by sme poskytnutú dotáciu museli odmietnuť a túto významnú investíciu nemohli realizovať. Uvedomujeme si veľký dosah na budúci vzhľad tzv. námestia pred budovou obecného úradu v centre obce, ale aj význam z hľadiska životného prostredia a ochrany pred suchom,“ dodáva Ján Prekop, starosta obce Beluša.

Začaté stavebné práce prinesú aj obmedzenia pre občanov, či návštevníkov obecného úradu, knižnice, okolitých prevádzok, nakoľko dňom 17.01.2023 je priestor pred obecným úradom pre motorové vozidlá uzatvorený. Náhradné parkovacie plochy sú za budovou obecného úradu, pred cintorínom a neskôr sa plánuje dobudovať parkovacie miesta na zatrávňovacích paneloch pred Kaplnkou sv. Jozefa. Po ukončení prác bude na novej ploche vylúčená motorizovaná doprava, námestie bude prístupné iba pre chodcov.

Dĺžka realizácie závisí od počasia a poveternostných podmienok.

fotto: FB obec Beluša 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...