Úvod01861 INFOV Beluši je dopyt po cirkevnej triede

V Beluši je dopyt po cirkevnej triede

Starosta obce Ján Prekop na poslednom Obecnom zastupiteľstve dňa 24. júna 2024 informoval prítomných poslancov, že na podnet občana ako aj ďalšieho nášho občana, osobne diskutoval o možnostiach zriadiť cirkevnú triedu v našej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša.

Záver je ale taký, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon a jeho platných ustanovení, nie je možné zriadiť cirkevnú materskú triedu v našej materskej škole, pretože v zmysle platnej legislatívy takúto výučbu môže zabezpečovať iba registrovaná cirkev, alebo náboženská spoločnosť.

Zároveň Prekop dodal, že : Obec plne podporí vznik cirkevných tried v našej obci, avšak ako zákon hovorí, zriaďovateľom takejto triedy môže byť iba registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť . A preto nie je možné zriadiť obcou Beluša v priestoroch našej materskej školy cirkevnú triedu.

Odôvodnenie starostu obce potvrdil aj prednosta OcÚ Mgr. Patrik Štrbák a doplnil, že : MŠ Beluša sa riadi štátnym vzdelávacím programom a teda obec nemôže byť zriaďovateľom cirkevnej škôlky. Obec finančne cirkev podporuje, nebráni sa vzniku cirkevnej materskej školy, ale nemôže byť jej zriaďovateľom.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...