ÚvodKOMUNÁLNE VOĽBY BELUŠA 2022Transparentné účty kandidátov na post starostu obce Beluša

Transparentné účty kandidátov na post starostu obce Beluša

Pred jesennými voľbami musia mať kandidáti transparentné účty s prehľadom míňania financií na ich volebnú kampaň.

Týka sa to kandidátov na predsedu samosprávneho kraja a kandidátov na starostu obce, respektíve primátora mesta a starostu mestskej časti v obci nad 5000 obyvateľov.

A preto z tohto dôvodu musia mať transparentné účty aj kandidáti na post starostu obce Beluša.

Za náklady kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov. Do  nákladov kandidáta na volebnú kampaň sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Kandidát si musí zriadiť osobitný platobný účet najneskôr v deň, keď bude musieť vykonať prvú platbu na úhradu nákladov volebnej kampane

Na zverejnených transparentných účtoch kandidátov sme sa pozreli, koľko eur vložili na začiatku kampane a na čo všetko už minuli peniaze.

Z kandidátov na post starostu obce Beluša mal ako prvý transparentný účet založený Ing. Matej Slávik. Založil ho 15-tého júla  vkladom 500 €. K 30-tému septembru mal p. Slávik na učte zostatok  270,80 €. Podľa rozpisu platieb väčšina ide na úhradu reklamy za služby sociálnej siete Facebook.

17-tého augusta si transparentný účet  založil aj súčasný starosta a opätovný kandidát na post starostu obce Beluša Ján Prekop vkladom 500€. Ku koncu septembra má p. Prekop zostatok na účte  487 €. Platby boli doteraz len za vedenie účtu.

Ako posledný si transparentný účet založil Bc. Ivan Jankovič vložením sumy 3 000 € a neskôr sumou 300 €. Z troch kandidátov na post starostu obce Beluša má p. Jankovič  najviac pohybov platieb za služby v rámci kampane. Najväčšia položka bola 2 000 € na účet s názvom Čepák (prenájom pódia + ozvučenie a osvetlenie). Posledný deň v septembri mal p. Jankovič zostatok na transparentom účte 111,90 €

S finančnými prostriedkami na osobitnom platobnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane. V tejto lehote nemožno osobitný účet ani zrušiť, ani naň vkladať finančné prostriedky. Taktiež v tejto lehote nemožno z tohto účtu prevádzať finančné prostriedky; to však neplatí, ak kandidát musí v tejto lehote uhradiť prípadné došlé faktúry za volebnú kampaň, tzn. kandidát môže z osobitného účtu previesť finančné prostriedky len z dôvodu potreby vykonania úhrady na volebnú kampaň.

Transparentné účty kandidátov :

1. JANKOVIČ Ivan, Bc., 51r., skladník, Slovenská národná strana https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK5909000000005194338853

2. PREKOP Ján, 64r., starosta obce Beluša, nezávislý kandidát https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK8109000000005193962582

3. SLÁVIK Matej., Ing., 30r., fotograf, nezávislý kandidát https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK4009000000005192913586

 

 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...