01861.sk je informačný web bez cenzúry. Zameriavame sa konkrétne na obec Beluša a jej časti Hloža, Podhorie a Belušské Slatiny. Náš cieľ je byť prehľadný a jednoduchý web s kvalitným informačným obsahom.

© 2022-2023 - 01861.sk | Všetky práva na obsah sú vyhradené. Obsah stránky podlieha Zákonu č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon. Zneužitie obsahu stránky budeme riešiť právnou cestou.

Vytvorené a technicky zabezpečuje TRIFY