Úvod01861 INFOPoplatok za pobyt v materskej škole sa zvyšuje !

Poplatok za pobyt v materskej škole sa zvyšuje !

Posledné rokovanie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2023 sa konalo 15. decembra 2023 a jeho hlavným bodom bolo schválenie rozpočtu obce na rok 2024. Zmeny troch všeobecne záväzných nariadení sa dotknú najmä rodičov detí materskej školy.

Poplatok za pobyt v materskej škole sa zvyšuje.

Vzhľadom na nadväznosť na legislatívne zmeny v zákonoch týkajúcich sa financovania oblasti školstva a po značnom zvýšení cien za mzdy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, za energie, tovary a služby v predškolskom zariadení sa od januára 2024 mení výška poplatku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v materskej škole v Beluši a v jej elokovanom pracovisku v Hloži z 20 € / mesiac na sumu 35 € / mesiac.

Obec Beluša neplánuje v roku 2024 žiadnu vlastnú investíciu.

Pri zostavovaní obecného rozpočtu na rok 2024 sa obci po výraznom škrtaní vlastných výdavkov podarilo zostaviť rozpočet. Pre rok 2024 nie je v navrhovanom rozpočte naplánovaná žiadna vlastná investičná akcia. Obec bude naďalej aktívna pri podávaní žiadostí o získanie financií z eurofondov, resp. mimo obecného rozpočtu a v závislosti od vývoja podielových daní bude realizovať investície aj z vlastných zdrojov.

Vyrovnaný rozpočet bol vypracovaný v súlade s právnymi predpismi a celkové príjmy na rok 2024 predpokladá vo výške 7 100 731,00 €, celkové výdavky na sumu 7 098 294,00 €.

FK Beluša dostane finančnú podporu.

Obec Beluša podporí činnosť miestneho futbalového klubu FK Beluša v roku 2024 v rámci schváleného rozpočtu sumou 24 tisíc €, ktorá je zapracovaná v schválenom rozpočte obce.

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...