Úvod01861 INFOPodhorský kultúrny dom s novým prístreškom vonkajšej terasy

Podhorský kultúrny dom s novým prístreškom vonkajšej terasy

*tlačová správa

Obec Beluša má v správe svojho majetku okrem iného aj tri kultúrne domy- v Beluši, v Hloži a v Podhorí. Ten podhorský býval kedysi školou a budova dnes okrem svojho interiéru ponúka užívateľom aj jedinečné exteriérové priestranstvo v tesnej blízkosti prírody. Veľká vonkajšia terasa láka k organizovaniu letných akcií, osláv, hodových zábav, či podujatí organizovaných miestnym dobrovoľným hasičským zborom. Obec organizuje na tomto priestranstve okrem iného aj hudobné vystúpenie v rámci Belušského kultúrneho leta. Z dôvodu havarijného stavu bola nutná výmena povrchovej krytiny vonkajšej terasy. Ešte začiatkom roka 2022 bola z rezervného fondu na túto investičnú akciu vyčlenená suma. Opravné práce boli zrealizované v jesennom období. Obnovená a natrená bola nosná konštrukcia. Ako strešná krytina sa použil priehľadný materiál s vyššou životnosťou. Nadstrešenie vonkajšej terasy teraz pôsobí esteticky a bezpečne.

„Obec Beluša je špecifická v tom, že má vo svojej správe tri hasičské zbrojnice, či tri kultúrne domy. Svoje „kultúrne stánky“ má obec nielen v centre Beluše, ale aj v častiach obce Hloža a Podhorie. Podhorský kultúrny dom ponúka záujemcom aj posedenie pod nadstrešenou terasou a som rád, že sa nevyhovujúci a zničený strešný materiál vymenil za odolnejší a toto priestranstvo teraz pôsobí vkusne. Priehľadnosť materiálu zabezpečí aj väčšiu svetlosť terasy. Práce a materiál obec hradila zo svojho rozpočtu vo výške 14 980,80 €,“ dopĺňa starosta obce Ján Prekop.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...