Úvod01861 INFONové investície a drahšie služby v pálenici

Nové investície a drahšie služby v pálenici

September priniesol v poradí už piate obecné zastupiteľstvo v Beluši v roku 2023. Septembrové rokovanie podporilo svojou účasťou 11 z 13 poslancov.
 
Rekapituláciu minulého roka predniesla v konsolidovanej správe vedúca finančného oddelenia a daní Henrieta Strapková. Správa spomína plánované investičné akcie, medzi ktoré patrí aj obnova kultúrneho domu a prístavba základnej školy. Obe žiadosti z eurofondov plánuje obec podať do konca roka.
 
Problémy s prístavbou materskej školy.
Dôležitý bod predstavuje návrh na zmenu rozpočtu, kde sa znižovalo čerpanie rezervného fondu na prístavbu materskej školy. S dodávateľom bude na základe neplnenia zmluvných podmienok rozviazaná zmluva, kedy obec plánuje z eurofondov podať novú žiadosť na zvýšenie kapacity materskej školy za finančne výhodnejších podmienok.
Rezervný fond sa použije na opravu strechy základnej školy a cykloprístrešky a cyklostojany na železničnej stanici. Následne bude platba refundovaná.
 
Investície v obci.
V rámci plnenia rozpočtu za prvú polovicu aktuálneho roka možno označiť hospodárenie obce za vyrovnané. Obecné príjmy sa použili na realizáciu investičných akcií za účelom majetkovoprávneho vysporiadania športového areálu v Hloži, vybudovania osvetlenia pred obecným úradom či pokrytie neoprávnených výdavkov v projekte vodozádržných opatrení. V druhej polovici roka budú pokračovať práce na obecnej knižnici, zbernom dvore, chodníku na ulici Ľudovíta Štúra, cyklistickej infraštruktúre a ďalších menších projektoch.
 
Výmena osvetlenia.
Poslanci schvaľovali na zastupiteľstve zmluvu GES, ktorá bude slúžiť na financovanie obnovy verejného osvetlenia v obci. Audit verejného osvetlenia ukázal, že potenciálna modernizácia svietidiel a rozvádzačov dokáže obci ušetriť významné finančné prostriedky. Obec bude nové osvetlenie splácať nasledujúcich 10 rokov, počas ktorých by mala zároveň dané investičné náklady v hodnote 522.000 eur ušetriť. V tomto období ručí dodávateľ za záruku svietidiel.
 
Otvorenie školského roka Základnej a Materskej školy v Beluši.
Na základnej škole bude tento rok študovať 595 žiakov. Okrem pravidelného testovania, súťaží a aktivít sa v škole budujú nové cyklostojany. Intenzívne sa pripravuje projekt na rozšírenie kapacity žiakov, aby sa predišlo dvojsmennej prevádzke. Tento rok by mala v areáli vzniknúť aj nová dažďová záhrada a ďalšie priestory na inkluzívne vzdelávanie vrátane špecializovanej učebne a multisenzorickej miestnosti. Škola zároveň zrevitalizuje kancelárie školského psychológa a pedagóga a vytvorí centrálnu oddychovú zónu so sedacími vakmi. Inkluzívne prvky podporila nadácia Volkswagen Slovakia sumou 100.000 eur. Do materskej školy v školskom roku 2023/24 nastúpilo 256 detí. 23 žiadateľov nebolo prijatých z kapacitných dôvodov, škôlka však akceptovala v zmysle veku detí aj žiadosti o prijatie detí pod tri roky. V areáli materskej školy v Hloži pokračuje realizácia nadstavby hospodárskeho pavilónu s potenciálom zvýšiť v budúcnosti počet prijatých detí.
 
Zmeny v obecnej knižnici.
V obecnej knižnici sa zmenia otváracie hodiny, ktorými sa snaží obec reagovať na potreby študentov a pracujúcich. Otvorené bude v pondelok a v utorok popoludní od 12:00 do 15:30. Každú stredu môžu návštevníci využiť predĺžené otváracie hodiny od 9:00 do 18:00. Interiér knižnice sa otvára školám a ďalším voľnočasovým združeniam, aby im umožnil využívať knižnicu na vlastnú činnosť a cítiť sa v nej komfortne. Poplatky za registráciu sa pohybujú od jedného po štyri eurá s možnosťou motivovať nových čitateľov vo vybraných kampaniach. Knižnici ako svoj cieľ určila aj pravidelný nákup nových knižných titulov.
 
Zvýšené ceny v obecnej pálenici.
Prevádzkový poriadok pálenice sa venuje najmä bezpečnostným obmedzeniam a procesu vypálenia kvasu už od dopravy na miesto určenia. Podstatný bod predstavuje navýšenie ceny absolútu o 4 eurá na 17,50 eur, ak zákazník nepoužije vlastné palivové drevo. 15,50 eura za liter absolútu zaplatíme, ak si do pálenice dovezieme vlastné drevo. Daný nárast ceny sa skladá z 1,62 EUR za spotrebnú daň, 0,20 centov na 10% navýšenie platov personálu vrátane víkendov a sviatkov, 1,90 eura na desaťnásobný nárast cien elektriny, 0,10 centov na infláciu a 0,18 centov na režijné náklady.
 
 
 
fotto: FB skupiny Beluša
 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...