ÚvodKOMUNÁLNE VOĽBY BELUŠA 2022KTO SA STANE NOVÝM STAROSTOM ?

KTO SA STANE NOVÝM STAROSTOM ?

Rozhodne sa už túto sobotu 29.10.2022 v spojených komunálnych a župných voľbách.  Treba myslieť aj na to, že tieto voľby sa konajú len jeden deň a tiež v skrátenom čase, ako sme boli zvyknutí. Svoj hlas môžete odovzdať od 7.00 h do 20.00 h v okrskových volebných miestnostiach. Povinnosťou občana je preukázať sa platným občianskym preukazom. V týchto voľbách nie je možné voliť poštou zo zahraničia, zúčastniť sa na nich musia voliči osobne.

Ak chceme fungujúcu obec, musia ho viesť schopní a zodpovední ľudia. Rozhodnutie o tom, kto to bude, je aj na Vás a Vašom hlase.  

Je veľmi dôležité, kto je na čele obce, keďže obce a mestá majú viac ako 4 300 kompetencií.  Starostovia zastupujú svoje obce vo vzťahu k štátu a jeho orgánom. V praxi to mohli občania vidieť napríklad vtedy, keď štát delegoval niektoré úlohy na samosprávy v súvislosti s pandémiou koronavírusu alebo utečeneckou vlnou po začiatku vojny na Ukrajine.

Poslanci a starostovia tvoria spolu zastupiteľstvo, rozhodujú o veľkej časti daní z príjmov fyzických osôb, ktoré obyvatelia Slovenska odvádzajú štátu, resp. obci alebo mestu, v ktorom majú trvalé bydlisko. Obecné zastupiteľstvá rozhodujú o rozpočte obce, rozhodujú o tom, aké miestne dane alebo poplatky a v akej výške budú obyvatelia platiť. Napríklad rozhodujú o výške dane z nehnuteľností, alebo odpadu.

Obce spravujú materské a základné školy. Sú zároveň správcami osvetlenia, parkov, chodníkov a ciest v obci. Starajú sa o bežnú prevádzku, ako kosenie, upratovanie, odhŕňanie snehu a podobne.

Energetická kríza a rastúce ceny energií nútia samosprávy šetriť. Niektoré už teraz pripravujú usmernenia, ktoré cez zimu znížia teplotu v budovách, či ohrev vody.  Obec Beluša má v správe mnoho budov ako Základne školy ,škôlky, kultúrne domy, a rôzne obecné budovy  (dom smútku, pálenica, bývala školská jedáleň,  knižnica atď.)  Novozvoleného starostu obce Beluša čakajú najťažšie mesiace na čele samosprávy.

Preto je veľmi dôležité zúčastniť sa v sobotu 29.10.2022 na komunálnych voľbách a odovzdať hlas tomu kandidátovi o ktorom si myslíte, že prevedie obec Beluša aj v najťažších časoch krízy s minimálnymi následkami ako na obec,  tak aj obyvateľov Beluše.

O post starostu obce Beluša sa uchádzajú  traja kandidáti. Dvaja kandidáti ako nezávislí a tretieho nominovala politická strana SNS. 

  1. JANKOVIČ Ivan, Bc., 51r., skladník, Slovenská národná strana http://01861.sk/volby-2022-kandidat-na-post-starostu-obce-belusa-bc-ivan-jankovic/
  2. PREKOP Ján, 64r., starosta obce Beluša, nezávislý kandidát http://01861.sk/volby-2022-kandidat-na-post-starostu-obce-belusa-jan-prekop/
  3. SLÁVIK Matej., Ing., 30r., fotograf, nezávislý kandidát http://01861.sk/volby-2022-kandidat-na-post-starostu-obce-belusa-ing-matej-slavik/

UPOZORNENIE ! Na Slovensku sa po prvý raz spojili komunálne a župné voľby. Preto pre lepšiu prehľadnosť budú oddelené farebne. Župná časť farieb bude modrá, komunálna biela. Týka sa to hlasovacích lístkov, obálok aj urien.

 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...