Úvod01861 INFOKanalizácia v Beluši dostala zelenú

Kanalizácia v Beluši dostala zelenú

Územné rozhodnutie nadobudlo v januári 2024 svoju právoplatnosť. Odkanalizovanie doteraz nenapojenej zástavby sa týka oboch katastrálnych území Beluša i Hloža-Podhorie

Navrhovanú splaškovú kanalizáciu by malo tvoriť 12 čerpacích staníc. Nachádzať sa budú na nasledujúcich uliciach a častiach obce Beluša: Beluša (centrálna časť obce), UL. Slatinská, Ul. Trenčianska Ul. P. O. Hviezdoslava, Ul. Kollárova, Ul. Staničná, Ul. J. Kráľa, Ul. Dr. Adámyho, Ul. Krížna, Ul. Farská, Ul. J. A. Komenského, Ul. Ľ. Štúra, Ul. Kpt. Nálepku, Ul. Mlynská, Ul. A. Sládkoviča, Ul. Slatinská a Belušské Slatiny, miestna časť Hloža a miestna časť Podhorie.

Väčšinu kanalizačného systému tvorí kanalizačná sieť gravitačného charakteru. Nové stoky sa pripájajú na existujúcu infraštruktúru na uliciach A. Sládkoviča, M. Kukučína, Dr. Adámyho, Ľ. Štúra, J. A. Komenského a Slatinskej, ktorá už odvádza odpadové vody na čističku odpadových vôd Beluša.

„Momentálne je odkanalizovaných asi 30 percent domácností v Beluši, po zrealizovaní tejto významnej investície bude miera odkanalizovania v obci približne 90 percent.“ doplnil informácie prednosta obce Beluša Mgr. Patrik Štrbák 

Investorom a realizátorom investičnej akcie je Považská vodárenská spoločnosť.

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...