Úvod01861 INFOHospodárenie Beluše skončilo s prebytkom

Hospodárenie Beluše skončilo s prebytkom

Ing. Zuzana Kulichová, vedúca Oddelenia finančného a daní – informovala, že obec je povinná po ukončení rozpočtového a účtovného roka zostaviť účtovnú závierku a návrh záverečného účtu, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia a majetkovú situáciu obce. Záverečný účet za rok 2023 obsahuje všetky údaje týkajúce sa hospodárenia obce Beluša v roku 2023, ktoré vychádzajú zo schváleného rozpočtu obce na rok 2023. Tento bol zostavený ako vyrovnaný v hlavnej činnosti obce a ako prebytkový vo vedľajšej činnosti obce (120 000,00 Eur).

Obec Beluša za rok 2023 konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a účtovná závierka odzrkadľuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii a hospodárení obce Beluša.“ doplnila informácie Ing. Zuzana Kulichová.

Starosta obce Ján Prekop poďakoval všetkým za dobré hospodárenie a ocenil, že aj keď sa obec podieľala na spolufinancovaní projektov, dosiahla v hospodárení prebytok vďaka zodpovednej práci poslancov OZ, členov komisií a zamestnancov OcÚ.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...