Úvod01861 INFOHavarijný stav na Mlynskej ulici

Havarijný stav na Mlynskej ulici

V dnešnej dobe považujeme za bežný štandard mať pri svojom dome cestu, či obslužnú komunikáciu, ktorá ma asfaltový povrch, a tak spĺňa vhodné podmienky na bežné používanie v rámci chôdze, športu, ako aj jazdu automobilom.

O takomto štandarde v obci Beluša môžu obyvatelia Mlynskej ulice zatiaľ len snívať.  

V posledných týždňoch sa obyvatelia tejto ulice sťažujú po sociálnych sieťach na nevyhovujúci stav, čo dokumentujú aj priloženými fotkami.  

Upozorňujú na nedôstojné podmienky bývania, konkrétne na jamy, ako aj množstvo blata, ktoré znehodnocuje ich oblečenie a autá. Poukazujú zároveň na to, že si poctivo platia miestne dane a poplatky ako každý občan, a preto chcú mať adekvátne podmienky na život v spomínanej ulici.

Na tieto podnety nespokojných občanov reagovala obec Beluša statusom : „Na danej ulici je naplánovaná kanalizácia, v najbližších mesiacoch je predpoklad spustenia územného konania investora Považskej vodárenskej spoločnosti. Riešiť novú cestu a o pár rokov ju rozkopať nie je príliš efektívne hospodárenie.“

Ako sa v stanovisku obce Beluša píše, v najbližších mesiacoch sa predpokladá spustenie územného konania. V pondelok 23.01.2023 absolvoval starosta s prednostom OcÚ rokovanie na PVS, ďalšie je naplánované na utorok 31.01.2023, kde sa definitívne určí rozsah ulíc a územia, kde bude PVS riešiť kanalizácia v obci Beluša. Spustenie územného konania je naplánované (predpoklad) počas jarných mesiacov 2023.“ – informoval náš web prednosta OcÚ Beluša, Mgr. Patrik Štrbák.

Problémy na Mlynskej ulici kompetentní z OcÚ Beluša evidujú a chystajú sa ho vyriešiť.

 „Na danej ulici je taktiež v zmysle vyššie uvedeného naplánovaná kanalizácia, o pár týždňov / mesiacov je naplánované spustenie územného konania, preto nie je hospodárne vybudovať novú cestu a o pár rokov ju rozbiť pri budovaní kanalizácie. V tejto chvíli je však naplánované vyriešenie havarijného stavu danej ulice, realizácia plánovaná počas jarných mesiacov.  – doplnil Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.

K tejto téme sme v utorok 24.01.2023 prostredníctvom oficiálneho emailového kontaktu na stránke obce Beluša oslovili aj poslankyňu p. Matušovú za obvod č.2  s otázkami ohľadne problému Mlynskej ulice. Do dnešnej uzávierky článku (27.01.2023) sme spätné stanovisko nedostali.

Fotto: obyvatelia Mlynskej ulice. 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...