Úvod01861 INFOBelušu naďalej trápia drahé energie !

Belušu naďalej trápia drahé energie !

Ako sme vás začiatkom roka informovali, obec Beluša ako aj iné samosprávy začali nový rok s vyššou cenou energií. Pre niektoré samosprávy dokonca likvidačnou. Obec Beluša informovala, že im dňa 31.12.2022 skončila zmluva s dodávateľom elektrickej energie, podľa ktorej obce platila sumu cca 35 €/MWh.

Keďže sa do verejného obstarávania neprihlásila žiadna nová spoločnosť, obec Beluša musela uzatvoriť zmluvu vtedy so súčasným dodávateľom. V tom období zároveň prednosta obecného úradu Mgr. Patrik Štrbák upozornil, že : „od 1. januára 2023 dôjde k navýšenou ceny za elektrinu na cca 650 € až 660 € /MWh.“

Aj napriek snahe obce Beluša sa ani po pol roku nič nezmenilo, a vyššia suma za energie zo začiatku roka zostala nezmenená.

Prednosta obecného úradu Mgr. Patrik Štrbák pre náš web potvrdil, že v priebehu roka 2023 zrealizovali verejné obstarávanie na dodávateľa el. energie pre ďalšie obdobie (od roku 2024), do ktorého sa žiadny záujemca neprihlásil. V súčasnosti preto pracujú na ďalšom verejnom obstarávaní, keďže je potrebné zazmluvniť dodávateľa od 01.01.2024.

Po nepríjemnej správe o vyšších sumách na energiu pre obec Beluša poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Miloš Pagáč doplnil, že sa obyvatelia Beluše musia pripraviť na menej svetla v uliciach, či menej kultúrnych akcií.  

Obyvatelia sa aj napriek upozorneniam sťažujú na sociálnych sieťach na menej svetla v nočných hodinách. Ide naďalej o šetriaci režim vzhľadom na vyššie sumy pripomenul Štrbák a zároveň pripustil, že môže ísť aj o poruchu na osvetlení. Preto odporúča v prípade nejasností kontaktovať zodpovedných zamestnancov na úrade (konkrétne Ing. Guliša) a situácia sa preverí.

Každá samospráva sa snaží nájsť úsporné riešenia, napríklad v rámci modernizácie verejného osvetlenia novými technológiami. Aj obec Beluša má záujem zmodernizovať všetkých takmer 1 000 svetelných bodov rozmiestnených v celej obci. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto investície, ktorá by bola realizovaná cez GES (garantovaná energetická služba). Po ukončení verejného obstarávania obec zváži možnosť výmeny verejného osvetlenia po celej obci. „Čo sa týka modernizácie verejného osvetlenia, žiadna výzva aplikovateľná pre našu obec nebola, resp. nie je v súčasnosti vyhlásená.“ informoval Štrbák.

Aj keď sa nateraz nepodarilo zmeniť dodávateľa a vyjednať lepšie ceny energií, kultúrne akcie to v obci moc neovplyvnilo. Belušania sa môžu tešiť na kultúrne leto. „Čo sa týka kultúrnych akcií, v zásade sa situácia vyvinula lepším smerom, ako sme predpokladali, zatiaľ sme nerušili žiadne plesy (začiatkom roka), kultúrne akcie, podujatia, blíži sa nám najväčšia kultúrna udalosť v roku (Belušský jarmok) a taktiež bude prebiehať aj kultúrne leto každý víkend, takže opatrenia sa kultúry dotkli v minimálnom rozsahu, čomu sa tešíme. na záver doplnil prednosta obecného úradu Mgr. Patrik Štrbák.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...