Úvod01861 INFOBeluša získala ďalšie dotácie

Beluša získala ďalšie dotácie

Obci Beluša sa v poslednom období darí získavať v rámci výziev dotácie, ktoré spätne investuje do rozvoja obce.  Nie je tomu inak ani v týchto dňoch, kedy na účet obce príde ďalších viac ako 120 000 eur.

Finančný príspevok v sume 25 399,93 eur plánuje Beluša investovať do rekonštrukcie chodníkov.  Konkrétne ide o rekonštrukciu chodníka popri MŠ Beluša, nakoľko sa začiatkom tohto roka vytvorila nová ulica, kde sú spomaľovacie prvky, nové dopravné značenia a zóna 30. Rekonštrukcia chodníka bude mať hlavne pozitívny vplyv na bezpečnosť chodcov, cyklistov a samozrejme detí z MŠ, nakoľko celá ulica aj chodník je bezprostredne vedľa MŠ.  Obec Beluša plánuje vybudovať chodník zo zámkovej dlažby a zároveň napojiť na už existujúci chodník pri bytovom dome č.2452 a tak vytvoriť akúsi „promenádu“ resp. vstup do centra obce.

„Investícia sa plánuje realizovať v auguste, septembri, obec čaká na výsledok z kontroly verejného obstarávania. Aj touto cestou sa chcem občanom ospravedlniť za obmedzenia, ktoré sa môžu prejaviť najmä zhoršeným prístupom po danom chodníku do MŠ a chcem ich pekne poprosiť o trpezlivosť, celá investícia smeruje k tomu, aby v konečnom dôsledku bola celá ulica krajšia a bezpečnejšia.“ :doplnil informácie pre náš web prednosta Obecného úradu Beluša Mgr. Patrik Štrbák.

Beluša nezabudla ani na cyklonadšencov a v dlhodobom horizonte plánuje vybudovať cyklotrasu do širšieho centra obce, vedúcu zadnou stranou tj. (poza nový bytový dom č. 3154)

Obec Beluša z projektu „Riešenie migračných výziev v obci Beluša“ získala nenávratný finančný príspevok 96 200 eur.  Ako mnohé samosprávy aj obec Beluša poskytla pomoc ľudom , ktorí trpeli vojnou a hľadali útočisko v našej obci. S danou problematikou je spojená administratívna a personálna agenda, ktorej sa museli venovať zamestnanci Obecného úradu v Beluši. Keď MIRRI vyhlásilo výzvu, Beluša sa do danej výzvy zapojila a výška príspevku bola automaticky vypočítaná na základe počtu ukrajinských občanov, ktorí sa v určitom období nachádzali na našom území.  Aj túto sumu plánuje obec Beluša efektívne investovať do skrášľovania obce  a zlepšovania služieb občanom. Prednosta Obecného úradu Beluša Mgr. Patrik Štrbák na záver ešte dodal, že : „Čo sa týka použitia financií, jednoznačne peniaze použijeme na ďalší rozvoj v obci, t. j. investície, či už to bude spolufinancovanie 8 europrojektov (pozn. 2 sú ukončené a 6 v realizácií), alebo to bude investícia v podobe dokončenia pódia na námestí, nová fontána, dokončenie vstupu a schodiska do budovy OcÚ.“

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...