Úvod01861 INFOBeluša získala 1.200.000 eur z externých zdrojov !

Beluša získala 1.200.000 eur z externých zdrojov !

Rast cien elektriny a výrazná inflácia poznačili súčasnú finančnú situáciu občanov aj samosprávy.
Prednosta obce Beluša Mgr.Patrik Štrbák informoval, aké úsporné opatrenia aktuálne obec uskutočňuje a či zdražovanie ovplyvní realizáciu pripravovaných projektov. Ďalej doplnil, ako sa premietnu zmeny v obci do skvalitnenia života občanov.
Prvotné informácie zo strany Stredoslovenskej energetiky hovorili o desaťnásobnom náraste cien elektriny oproti minulému roku. Cena za Kilowatt sa zvýšila z približne 65 eur na 650 eur. Doteraz neboli zverejnené podmienky štátu k refundáciám nákladov, o ktoré sa chce Beluša uchádzať. Cena za plyn ostala v roku 2023 nezmenená, pretože je plyn zazmluvnený až do 31.12.2023.
Obec zahájila od začiatku roka šetrenie vo všetkých svojich budovách. Svieti len v prípade potreby, vypína sa kúrenie a postupne sa menia staré žiarovky za LED žiarovky. Pokiaľ  to dovoľuje dopravná situácia a bezpečnosť občanov, vypína sa každá druhá až tretia lampu v exteriéri. Obec eviduje okolo 1.200 svetelných bodov, ktoré by chcela priebehu roka vymeniť za LED svietidlá. Súčasťou týchto opatrení bude aj smart systém, ktorý dovolí meniť intenzitu svietenia počas celého dňa, resp. noci.
Tiež sa plánuje na niekoľko obecných budov vrátane zdravotného strediska a zariadenia opatrovateľskej služby umiestniť fotovoltaiku. O vlastnú fotovoltaickú elektráreň sa bude uchádzať aj Základná škola v Beluši. Všetko uvedené by chcela obec Beluša financovať z mimo obecných finančných zdrojov.
Aj napriek ťažkej situácii sa v rozpočte vďaka predchádzajúcemu vyváženému hospodáreniu ušetrilo dostatok prostriedkov na to, aby sa mohli projekty realizovať.
Ku dnešnému dňu má Beluša zazmluvnené projekty s celkovou hodnotou externých zdrojov na úrovni 1.200.000 eur. Podarilo sa získať mimo rozpočet obce viac ako milión eur. Na vyhodnotenie čakajú projekty s potenciálom priniesť do obce ďalší milión.
Ako ďalej dodal Mgr. Patrik Štrbák : „Júnový jarmok by sa mal uskutočniť už v modernom prostredí, ktorého súčasťou budú aj dažďové záhrady a nové pódium. Na námestie nebude viac autám povolený vjazd. Za úradom a pri cintoríne sú pre občanov k dispozícií náhradné parkovacie miesta. Ďalšie vzniknú v priebehu roka pri čerstvo vysvätenej kaplnke sv. Jozefa“.
Obec naďalej rozvíja aj cyklodopravu. „V areáli základnej školy vznikne nové cykloparkovisko pre 120 bicyklov. Na vyhodnotenie čaká žiadosť o dva cykloprístrešky na železničnej stanici, ktoré by priniesli do obce ďalších 60 miest na parkovanie pre bicykle. Na obecné projekty nadväzuje veľká investícia do Vážskej cyklomagistrály z Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde vznikne cyklomost na Lednické Rovne. Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti pripravujeme preznačenie ulice popri novej bytovke a Materskej škole Beluša na jednosmernú. Realizáciu predpokladáme v jarných mesiacoch. V oblasti životného prostredia očakávame ešte , veríme, kladné vyhodnotenie projektu modernizácie a rekonštrukcie zberného dvora s rozpočtom 600.000 eur a päť percentnou spoluúčasťou“ – doplnil prednosta obce Beluša, Mgr. Patrik Štrbák.
Šesť verejných miest získa voľne dostupné wifi pripojenie. Nové námestie pred Obecným úradom, exteriér Kultúrneho domu v Beluši, zdravotné stredisko, Kultúrny dom Hloža, športový areál s pumptrackom v Hloži a futbalový štadión FK Beluša.
Okrem uvedených projektov, ktoré musia byť zrealizované do konca roka 2023, obec intenzívne pripravuje návrh na prístavbu 15 nových tried na základnej škole a rekonštrukciu Kultúrneho domu Beluša. Taktiež je Beluša tesne pred vydaním územného rozhodnutia revitalizácie futbalového ihriska areálu FK Beluša.
„Naďalej sledujeme výzvy v menších grantových programoch. Tento mesiac sme podali žiadosť na získanie nových kníh do obecnej knižnice z Fondu na podporu umenia a chystáme menší projekt na zlepšenie životného prostredia. Veľmi nás teší, že bude rok 2023 v našej obci z pohľadu získavania finančných prostriedkov Európskej Únie prelomový a jedinečný. Napriek zložitej ekonomickej situácii zrealizuje obec, pevne verím, veľa udržateľných projektov, ktoré skvalitnia život občanom“ – dodal na záver Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.
zdroj: tlačová správa

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...