Úvod01861 INFOBeluša má novú hlavnú kontrolórku

Beluša má novú hlavnú kontrolórku

Obec Beluša bude mať od 1. augusta 2024 novú hlavnú kontrolórku. Po Ing. Eve Pochlopeňovej sa tejto zodpovednej funkcie, na základe výsledkov tajného hlasovania obecných poslancov, ujme Jana Šedíková, aktuálna členka finančnej komisie. Tá sa po vyhlásení voľby hlavného kontrolóra prihlásila do výberového konania ako jediná. V tajnej voľbe na júnovom obecnom zasadnutí získala od všetkých prítomných poslancov 12 hlasov. Bola zvolená na obdobie rokov 2024-2030 s tým, že nástup do 0,4 pracovného úväzku je 01.08.2024.

Novú funkciu vníma aj ako výzvu naučiť sa niečo nové, byť nápomocná v obci, spoznať a spolupracovať s novými ľuďmi a bližšie spoznať situácie, ktoré sa každodenne dejú v našej obci. Pri svojej kontrolnej činnosti sa bude zameriavať na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s obecnými financiami, ale aj na dodržiavanie prijatých nariadení, predpisov a uznesení. Bude dbať na plnenie prijatých opatrení, pri zistení nedostatkov.

Novozvolená hlavná kontrolórka Jana Šedíková zdôrazňuje, že „obec je len pri efektívnom, účelnom a hospodárnom vynakladaní prostriedkov úspešná pre vytváranie prebytku, čoho dôkazom bol aj 200tisícový prebytok za rok 2023.“

 

zdroj: TS 

 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...