Úvod01861 INFOBeluša má nové obecné zastupiteľstvo

Beluša má nové obecné zastupiteľstvo

*tlačová správa

Staronový starosta obce Beluša Ján Prekop a 13 poslancov Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši sa zložením sľubu na Ustanovujúcom zasadnutí OZ v pondelok 14. novembra 2022 ujali výkonu svojho mandátu, ktorý získali od voličov v spojených októbrových voľbách.

Boli vytvorené odborné komisie OZ a zvolení ich členovia. Prvé zasadnutie novozvolených poslancov OZ sa v konalo v zákonom stanovenom termíne, t.j. do 30 dní od konania volieb, a to 14. novembra 2022 za účasti všetkých 13 poslancov. Priamy prenos z rokovania bolo možné sledovať naživo cez kanál youtube obce Beluša a záznam je prístupný na oficiálnom webovom sídle obce www.belusa.sk.

Zloženie sľubov Po informácii o výsledkoch komunálnych volieb v obci Beluša, ktorú predniesol Ing. Jozef Matuščin, predseda Miestnej volebnej komisie, zložil Ján Prekop sľub starostu obce a začalo mu plynúť už štvrté volebné obdobie. Sľub následne zložili všetci 13 poslanci OZ, z ktorých je osem nových. Medzi poslancami sú tri ženy a desať mužov, najmladší poslanec má 37 rokov, najstarší 74 rokov. Do zoznamu voličov bolo ku dňu konania volieb 29.10.2022 zapísaných 5 002 voličov.  

Na hlasovaní sa zúčastnilo 2 635 voličov, čo je 52,64%. Najvyššiu volebnú účasť dosiahol obvod č. VI. (61,50%), najnižšiu obvod č. III (48,03%). Okrskové komisie spracovávali výsledky po prvýkrát výhradne elektronicky cez aplikáciu IVIS. Pre voľbu starostu obce bolo odovzdaných 2 581 platných hlasovacích lístkov, z nich takmer 70% získal nezávislý kandidát Ján Prekop (1 798). Druhý Ing. Matej Slávik získal 585 hlasov a tretí Bc. Ivan Jankovič 198 hlasov. Pre voľby poslancov OZ bolo odovzdaných 2 533 platných hlasov. Štyria poslanci sú z radov KDH, po dvoch zástupcoch majú strany SMER-SD, HLAS-SD a STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, jeden zo strany SNS a DOBRÁ VOĽBA a Umiernení a jeden je nezávislý kandidát.

Starosta obce Ján Prekop vo svojom príhovore spomenul: „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili historicky prvých spojených volieb a odovzdali svoj hlas vybranému kandidátovi, či už na poste starostu obce, župana kraja, poslanca obecného alebo krajského zastupiteľstva. Zvlášť ďakujem tým, ktorí vyjadrili podporu voči mojej osobe. 1 798 hlasov je pre mňa veľkým záväzkom. Verím, že v spolupráci s novozvolenými poslancami, s Božou pomocou a aktívnym prístupom občanov dokážem s ešte väčším nasadením zabezpečiť ďalšie napredovanie Beluše…Podľa prognóz nás všetkých čaká náročné obdobie, ale všetko sa dá zvládnuť, ak bude fungovať spojenie OBEC-OBČAN a všetci budeme ťahať za jeden povraz.“

Zloženie odborných komisií OZ Za zástupcu starostu obce bol starostom obce poverený Mgr. Miloš Pagáč. Civilný sobáš budú môcť okrem starostu obce viesť obecní poslanci Mgr. Miloš Pagáč, Mgr. Peter Hort a Ing. Peter Virga. Bola zriadená Komisia na ochranu verejného záujmu (predseda Peter Kvocera), Komisia finančná a správy obecného majetku (predseda Mgr. Miloš Pagáč), Komisia sociálno-zdravotná, školsko-kultúrna, športu, mládeže a bytová (predseda Mária Vlasatá), Komisia výstavby, poľnohospodárstva, dopravy a územného plánovania (predseda Ing. Jozef Kazík), Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, obchodu a CR (predseda Peter Šarlay), Komisia pre časť Hloža (predseda Branislav Zbín), Komisia pre časť Podhorie (predseda Peter Kvocera), Komisia pre Belušské Slatiny (predseda Ing. Peter Virga). Verejne, aklamačne zdvihnutím ruky boli zvolení ich predsedovia a členovia. Z radov zamestnancov Obecného úradu v Beluši boli navrhnutí zapisovatelia odborných komisií.

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...