Úvod01861 INFOAktívni seniori v Beluši

Aktívni seniori v Beluši

Klub seniorov v Beluši absolvoval prvú členskú schôdzu v tomto roku s rekordným počtom 185 účastníkov vrátane pozvaných hostí.
205 členná organizácia pripravila pre členov bohatý voľnočasový program na rok 2024.
 
Najväčšia organizácia v obci Beluša s počtom 205 osôb sa snaží zabezpečiť svojim členom dôstojné starnutie. 15 členov výboru pravidelne komunikuje s menšími skupinami do 20 osôb spadajúcich pod ich miesto bydliska.
 
Obec Beluša sa pravidelne zúčastňuje kampane Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, kedy pomáha koordinovať rozdávanie darov pre osamelých seniorov. V decembri sa v obci vyzbieralo úžasných 117 balíkov. V tomto roku zvýšila obec príspevok pre Klub seniorov o 500 eur na 2.500 eur.
Pravidelne poskytuje združeniu priestory bývalej školskej jedálne a materiálne prispieva k organizácií viacerých aktivít vrátane varenia gulášu na hasičskej chate v Belušských Slatinách. V tomto roku by chcela obec seniorov na pravidelnejšej báze privítať aj v zrekonštruovanej obecnej knižnici.
 
Klub seniorov každoročne organizuje štyri členské schôdze na Fašiangy, Deň matiek, počas mesiaca venovaného úcte k starším a pred Vianocami. Raz za rok sa členovia vyberajú na
divadelné predstavenie. Súčasťou programu bývajú aj rôzne turistické výlety, ktoré iniciujú členovia združenia a na ktoré zabezpečuje združenie spoločnú dopravu.
 
Členský príspevok predstavuje šesť eur za rok, na jednotlivé stretnutia sa vyberá dvojeurový príspevok na stravu. Združenie sa napriek svojej početnosti snaží vychádzať v ústrety rozmanitým potrebám a očakávaniam svojich členov.
„Jednotliví členovia výboru poznajú problémy konkrétnych seniorov. Keď niečo potrebujú alebo ich niečo trápi, snažíme sa im v rámci možností pomôcť. Navštíviť ich, spraviť im nákup a podobne. Osamelých seniorov veľmi potešili darčeky distribuované počas minulých Vianoc.“ doplnil informácie predseda združenia Peter Kavický.
 
V Beluši sa uskutočnil aj posledný piaty modul školení seniorov s názvom Digitálni seniori. Okrem samotného tabletu si deväť účastníkov odnieslo vedomosti o používaní tabletu, vyhľadávaní informácií, možnostiach komunikácie, digitálnej bezpečnosti a nástrahách internetu. V nasledujúcich mesiacoch budú v Beluši pokračovať vo vzdelávaní ďalšie skupiny s prihlásenými účastníkmi.
 
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov predstavuje jedinečný koncept Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR, ktorý bojuje proti následkom pandémie a zároveň reaguje na súčasné spoločenské zmeny. Viac ako 100 tisíc seniorov získava vedomosti a technické zázemie, ktoré im umožní využívať výdobytky modernej doby v oblasti informačných technológií.
 
„Hlavný cieľ predstavuje získanie digitálnych zručností konkrétne v ovládaní tabletov, ich používaní na vyhľadávanie informácií so zameraním na digitálnu bezpečnosť. Okrem toho, že sa seniori viac nestratia v digitálnom svete, naučia sa napríklad ako využívať internet na komunikáciu. Úroveň jednotlivcov v Beluši je rôzna, niekto si založil e-mail, niekto ho začal počas kurzu používať.“ skomentoval priebeh vzdelávania školiteľ Jozef Domanický.
 
 
zdroj: tlačové správy 
 

Najnovšie príspevky

Zdieľaj...

Mohlo by sa vám páčiť...